Členovia výboru SVLS


MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


Sekcia SVLS pre rezidentský program

Sekcia SVLS pre inštitucionálne vyjednávanie

monikapaluskova@gmail.com / president@svls.sk

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska


Národný reprezentant SR v EURACT EUROPE

i.vaverkova@gmail.com / vicepresident@svls.sk / info@svls.sk

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska


Sekcia SVLS pre zahraničné vzťahy

e.jurga@prax.sk / secretary@svls.sk

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH

Sekcia SVLS pre vzdelávanie, vedu a výskum


MUDr. Miriam Holendová

Sekcia SVLS pre rezidentský program


MUDr. Martina Jandzíková


MUDr. Jana Striško-Senčáková, MPH

Sekcia SVLS pre legislatívu a ekonomiku


Dozorná rada SVLS


MUDr. Stanislav Semjan

Predseda dozornej rady


Sekcia pre regióny

s.semjan@gmail.com

MUDr. Eva Béresová

Členka dozornej rady


Sekcia pre marginalizované skupiny

ppslovakia@gmail.com

MUDr. Viliam Chromý

Člen dozornej rady