22. septembra 2013

Reklama liekov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov