Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Prezident SVLS


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – predseda Prezídia AVLS

Sekcia SVLS pre legislatívu - predseda

Sekcia SVLS pre kontinuálne vzdelávanie – predseda

president@svls.sk

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Viceprezident SVLS


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – člen Prezídia AVLS

Sekcia SVLS pre vedu a výskum – predseda

Sekcia SVLS pre pregraduálne a špecializačné vzdelávanie – predseda

Národný reprezentant Slovenska v EURACT EUROPE

Prednosta Ústavu všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Sekcia SVLS pre IT – člen

vicepresident@svls.sk

MUDr. Xénia Wöstmann, MPH

Vedecký sekretár SVLS


Sekcia SVLS pre zahraničné vzťahy – predseda

Sekcia SVLS pre vidieckych lekárov – podpredseda

Sekcia SVLS pre IT - člen

Reprezentant SVLS v EUROPREV EUROPE

Reprezentant SVLS v EURIPA

secretary@svls.sk

MUDr. Martina Jandzíková


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – člen Prezídia AVLS

Sekcia SVLS pre štandardné postupy a „smart“ ŠDTP – predseda

martina.jandzikova@svls.sk

MUDr. Gabriela Juríková


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – člen Prezídia AVLS

Sekcia SVLS pre regionálne aktivity – predseda

gabriela.jurikova@svls.sk

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, MPH, MBA


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – člen Prezídia AVLS

Sekcia SVLS pre medikov, rezidentov a mladých všeobecných lekárov
„Future Generation of GPs“ - predseda

Sekcia SVLS pre IT – predseda

Sekcia SVLS pre regionálne aktivity – člen

juraj.kobylak@svls.sk

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková


Sekcia SVLS pre vidieckych lekárov – predseda

Reprezentant SVLS v EURIPA

Sekcia SVLS pre regionálne aktivity – podpredseda

lenka.szwanczar@svls.sk

Dozorná rada Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


MUDr. Miriam Holendová

Predseda Dozornej rady SVLS


Sekcia SVLS pre pracovnú zdravotnú službu - podpredseda

miriam.holendova@svls.sk

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.


Sekcia SVLS pre pracovnú zdravotnú službu – predseda

marta.luptakova@svls.sk

MUDr. Anna Repovská, MPH


Sekcia SVLS pre marginalizované skupiny a vylúčené komunity – predseda

anna.repovska@svls.sk