Členovia výboru SVLS


MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska - AVLS

monikapaluskova@gmail.com / president@svls.sk

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska


Národný reprezentant SR v EURACT EUROPE

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska - AVLS

i.vaverkova@gmail.com / vicepresident@svls.sk / info@svls.sk

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska


Sekcia SVLS pre zahraničné vzťahy

e.jurga@prax.sk / secretary@svls.sk

MUDr. Miriam Holendová


MUDr. Martina Jandzíková


Dozorná rada SVLS


MUDr. Eva Béresová

Predsedníčka dozornej rady SVLS


Sekcia pre marginalizované skupiny

ppslovakia@gmail.com

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA

Člen dozornej rady