Členovia výboru SVLS


MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


Aliancia všeobecných lekárov Slovenska - AVLS

president@svls.sk

MUDr. Iveta Malíková, MPH

Viceprezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


Národný reprezentant SR v EURACT EUROPE

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska - AVLS

vicepresident@svls.sk

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)


Sekcia SVLS pre zahraničné vzťahy

secretary@svls.sk

MUDr. Miriam Holendová

Členka Výboru SVLS


MUDr. Martina Jandzíková

Členka Výboru SVLS


Dozorná rada SVLS


MUDr. Eva Béresová

Predsedníčka dozornej rady SVLS


Sekcia pre marginalizované skupiny

ppslovakia@gmail.com

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Člen dozornej rady SVLS