4. júna 2020

Zdravotníckym pracovníkom sa bude naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc

Mladým lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom sa bude aj naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc v rámci ich ďalšieho vzdelávania. Vláda na dnešnom rokovaní schválila novelu […]
24. apríla 2020

Otvorený list ministrovi zdravotníctva: Napravte nespravodlivosť

V Liptovskom Mikuláši, 22.4.2020 Vážený pán minister, som MUDr. Dominika Senková, detská lekárka. V roku 2014 som pracovala ako lekárka na Detskom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Keďže […]
23. januára 2020

Vzdelávanie všeobecných lekárov v roku 2020

Milí kolegovia, všeobecní lekári, na začiatku nového roku 2020 Vám všetkým prajeme ešte raz veľa dobrého zdravia a ešte viac šťastia v súkromí aj v pracovnom živote. Už tradične […]
17. februára 2019

eduCamp: Super “rifľový” víkend pre všeobecných lekárov aj rezidentov

Dňa 15.2.2019 a 16.2.2019 sa uskutočnil v Senci prvý eduCamp Antikoagulačná liečba – “tips & triks” pre všeobecného lekára.  Mali sme plný dom a skvelú náladu.  🙂 […]
20. januára 2019

Informácia zo zasadania Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS dňa 18.1.2019

Dňa 18.1.2019 sa uskutočnilo spoločné zasadanie Výboru a Dozornej rady SVLS/AVLS – prvé v novom roku 2019. Obsahom rokovania vedenia SVLS/AVLS bolo vyhodnotenie aktivít SVLS a […]
13. novembra 2018

SVLS/AVLS: Kompetencie pre všeobecných lekárov musia byť reálne a bezpečné

Stanovisko SVLS/AVLS je vo veci kompetencií všeobecných lekárov jednoznačné : Kompetencie pre všeobecných lekárov na Slovensku musia odrážať ich reálne potreby. Nemôžu byť vytrhnuté z kontextu, […]
21. apríla 2016

Máte záujem stať sa školiteľom v odbore všeobecné lekárstvo?

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska sa podieľa na spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pri príprave a realizácii rezidentského programu. Celé desaťročia sa o potrebe kontinuálneho dopĺňania stavov […]
12. apríla 2016

Minister zdravotníctva sa zaujímal o reformu všeobecného lekárstva

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker prijal včera prezidentku Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Moniku Paluškovú. Ako uviedla Monika Palušková, […]
8. apríla 2016

Študenti sa zaujímali o Rezidentský program

Viac ako 80 záujemcov o informácie o Rezidentskom programe sa zišlo 30. marca v kongresovej sále MZ SR, kde sa uskutočnil Informačný deň Slovenskej zdravotníckej univerzity o […]
4. novembra 2015

Rezidentský program pokračuje aktuálne s vyše 200 rezidentmi

Rezidentský program sa dostáva po roku vysokého záujmu zo strany mladých lekárov do svojej ďalšej fázy. Dňa 31.10.2015 skončilo financovanie z eurofondov a dochádza ku kontinuálnemu […]
14. októbra 2014

Do Rezidentského programu sa zapojilo takmer 140 študentov

Jedným z ťažiskových projektov, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR sústredilo pozornosť, je Rezidentský program. Dospelo sa k nemu na základe analýzy súčasného stavu všeobecného lekárstva na […]
10. júla 2014

O Rezidentský program je veľký záujem

Druhá časť Rezidentského programu pod názvom Rezidenti v gescii Ministerstva zdravotníctva SR pokračuje a zapojí sa do nej celkovo 183 rezidentov, pričom v odbore všeobecné lekárstvo […]
17. apríla 2014

Rezidentský program je otvorený pre prihlásenie uchádzačov

Po vyhlásení výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Vzdelávanie a stretnutí s predstaviteľmi vysokých škôl sú informačné semináre o Rezidentskom […]
9. apríla 2014

Ministerstvo zdravotníctva zriadilo informačný hot mail pre rezidentov

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo informovať budúcich rezidentov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatra takpovediac “z prvej ruky”. Od včera je funkčný hot mail Ministerstva zdravotníctva […]
3. apríla 2014

Rezidentský program pre všeobecných lekárov je spustený

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vyhlásilo 1. apríla 2014 výzvu na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Vzdelávanie […]
22. marca 2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo platný od 1.3.2014

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo platný od 1.3.2014 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky