Zdravotníckym pracovníkom sa bude naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc

Mladým lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom sa bude aj naďalej započítavať prax na oddeleniach nemocníc v rámci ich ďalšieho vzdelávania. Vláda na dnešnom rokovaní schválila novelu zákona, ktorá ruší dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prijaté v rámci balíka opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na výrazné zlepšenie epidemiologickej situácie v SR, ako aj požiadavky vzdelávacích ustanovizní pristupuje Ministerstvo zdravotníctva SR k zrušeniu ustanovenia zákona č. 125/2020 Z. z. o neuskutočňovaní ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19. „Pozitívne výsledky posledných dní týkajúce sa vývoja situácie umožňujú postupne uvoľňovať aj túto oblasť zdravotníctva. Ďalšie vzdelávanie zdravotníkov sa tak bude môcť realizovať rovnako ako pred vypuknutím pandémie COVID 19 a, samozrejme, v súlade s dodržiavaním príslušných epidemiologických opatrení,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
Špecializačné štúdium v  študijných programoch prebieha podľa akreditovaného špecializačného študijného programu jednotlivých vzdelávacích ustanovizní. Praktická časť špecializačného štúdia sa uskutočňuje na základe minimálneho štandardu pre daný  študijný program, ktorý obsahuje aj rozsah praktických zručností  – minimálny počet zdravotných výkonov, rozsah aj zameranie odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnícky pracovník  ich musí absolvovať pod dohľadom školiteľa v zdravotníckom  zariadení, s ktorým má vzdelávacia ustanovizeň  uzatvorenú zmluvu.
Zdravotnícke zariadenia počas krízovej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 vykonávali svoje činnosti v špeciálnom režime a z toho dôvodu vo viacerých  špecializačných odboroch jednotlivých zdravotníckych povolaní nebola možná realizácia špecializačného štúdia v súlade s  akreditovaným špecializačným študijným programom.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: fotolia.com