30. augusta 2018

Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti – lekári a obce už môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na ich rekonštrukciu alebo vybudovanie

Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej […]
30. marca 2015

Závery I. okrúhleho stola k Centrám integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 18.3.2015 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) uskutočnilo stretnutie zástupcov medicínskej obce. Cieľom ich stretnutia bolo vyjasnenie stanovísk predstaviteľov MZ SR, jednotlivých poskytovateľov […]