SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

SPRÁVY SVLS

14. decembra 2018

Pacient z Balkánu

Prehlbujúci sa nedostatok ľudí na trhu práce  na Slovensku je spojený s migráciou ľudí z tretích krajín za prácou na Slovensko. Dlhodobo nefunkčná alebo neexistujúca legislatíva v oblasti zamestnávania […]
13. decembra 2018

Povinnosť zamestnávateľa hlásiť RÚVZ-u pracovníkov kategórie 2 za rok 2018

Milí všeobecní lekári, pribudla nám ďalšia povinnosť, ktorou je hlásenie RÚVZ-u (regionálny úrad verejného zdravotníctva) týkajúca sa našich zamestnancov. Na základe paragrafu 30,  odst. 1, písm. […]
12. decembra 2018

Zrušenie striedania letného a zimného času podporuje 65 % Slovákov

Zrušenie striedania letného a zimného času podporuje 65 percent Slovákov, 69 percent je za používanie letného času. Vyplýva to z novembrového prieskumu agentúry Go4insight. “V prieskume […]
11. decembra 2018

Stiahnutie lieku PLEUMOLYSIN z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku PLEUMOLYSIN, gto por 1×10 ml (fľ.skl.hnedá s bezpeč.uzáver.), č. šarží: 100006752, 100007295, kód ŠÚKL: 4799C, z trhu. Dané šarže sa sťahujú […]
10. decembra 2018

Informácia z Monotematického hepatologického dňa 7.12.2018

Monotematický  hepatologický deň – CHRONICKÉ HEPATITÍDY 07.12.2018. Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava Zaujímavosti z prednášok.   Hlavnou témou tohto podujatia boli chronické hepatitídy, pričom nie každá […]
10. decembra 2018

Zasielanie dodatkov pre členov AVLS/SVLS – všetky zdravotné poisťovne

Milí členovia AVLS/SVLS, na konci roka 2018 sa preklápajú u členov AVLS/SVLS dodatky u takmer všetkých zdravotných poisťovní. O všetkom Vás priebežne informujeme. Ak máte otázky, […]
8. decembra 2018

Flash. Máme naozaj veľkú radosť – vzdelávanie pre všeobecných lekárov v roku 2019 je zabezpečené!

Od piatkového obeda až do večera sme mali oficiálne rokovania kvôli zabezpečeniu spoločných akcií všeobecných lekárov v roku 2019. Predstavili sme na nich projekty a boli […]
8. decembra 2018

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zoznam projektov v oblasti výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva na rok 2018, ktoré žiadali o dotáciu na ich realizáciu. Kvôli transparentnosti […]
7. decembra 2018

Tlačová správa k situácii v ambulantnom sektore

Vedenie VšZP dňa 6.12.2018 rokovalo so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Jeho členovia s výnimkou zástupcu všeobecných lekárov pre dospelých, teda všeobecní lekári pre deti a dorast, gynekológovia a špecialisti, prejavili ochotu […]
5. decembra 2018

Palušková: Malý predvianočný náhľad do stavu zmluvných vzťahov AVLS/SVLS so zdravotnými poisťovňami

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS) zastupuje výhradne všeobecných lekárov pre dospelých. Poskytuje pre svojich členov individuálnu konzultačnú činnosť, právnu a ekonomickú podporu a špičkové vzdelávanie. Organizujeme […]