SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

SPRÁVY SVLS

28. septembra 2023

SVLS zásadne nesúhlasí so štruktúrou úsporných opatrení v zdravotníctve

Dňa 27.9.2023 Vláda SR schválila materiál Aktualizácia implementačného plánu – Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2023 – 2025. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s týmto materiálom zásadne […]
20. septembra 2023

Staň sa všeobecným lekárom a poď medzi nás!

So začiatkom akademického roka 2023/2024 pokračujeme na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) aj s postgraduálnym vzdelávaním v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pre všeobecných […]
14. septembra 2023

Nemáme zadefinované, na čo má pacient nárok

V normálnej krajine by sa rozhodnutia riadili dátami. Bohužiaľ, Slovensko ako klasická bašta pocitovej a zvykovej medicíny (aj všeobecne prostého rozhodovania o veciach verejných) už tradične dáta centrálne nezbiera, […]
13. septembra 2023

Vedenie motorového vozidla – otázky a odpovede pre verejnosť

V ambulancii všeobecného lekára sa často stretávame s požiadavkou na vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel rôznych typov, a to u osôb mladších aj […]
10. septembra 2023

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov z Ukrajiny – webinár

Všeobecní lekári pre dospelých aj pediatri majú v starostlivosti okrem občanov Slovenskej republiky aj občanov z Ukrajiny. Keďže stále sa objavujú v dávkach hlásených do zdravotnej […]
7. septembra 2023

Začala registrácia na ďalší certifikovaný kurz Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára

Milí priatelia, všeobecní lekári, keď sme vypísali prvý termín na Akadémiu medicíny, práva a manažmentu – certifikovaný kurz Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára, vedeli sme, […]
4. septembra 2023

Nová generácia budúcich všeobecných lekárov na Slovensku potrebuje nové prístupy vo vzdelávaní

Vzdelávanie vo všeobecnosti je proces celoživotný, platí v každom odbore, no špeciálne je mimoriadne dôležitý v medicíne. Neustále pribúdajú nové liečebné postupy, nové kvalitné dôkazy a štúdie. Tie nás […]
30. augusta 2023

Čas na odchod záchranárov sa pri výjazdoch ku pacientom predĺži

Záchranári budú mať od septembra viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Zatiaľ čo doteraz […]
17. augusta 2023

Ak nebude definovaný rozsah a nárok zdravotnej starostlivosti, onedlho sa výrazne zníži jej dostupnosť

Otázka konkrétnej sumy dofinancovania zdravotníckeho sektora je podľa analytika INESS Martina Vlachynského politická a závisí od toho, ako budú naplnené očakávania jednotlivých subjektov v systéme. “Ak dofinancujete […]
15. augusta 2023

Minulé leto v zahraničí ošetrili vyše 5600 Slovákov

Počas minulého leta v zahraničí ošetrili vyše 5600 poistencov zo Slovenska. Najčastejšie čerpali zdravotnú starostlivosť v Česku. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytli všetky zdravotné […]