SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

SPRÁVY SVLS

23. mája 2024

Pozvánka 11: Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára

Na Kongresoch SVLS patrí blok Právo a legislatíva v ambulancii všeobecného lekára medzi najnavštevovanejšie. Vždy sa zaoberáme problémami našich ambulancií z pohľadu právneho, legislatívneho a medicínskeho. […]
22. mája 2024

Pozvánka 10 – Kongres SVLS 2024: Slávnostné otvorenie kongresu a Laurea coronati 2024

Na Kongrese SVLS 2024 v Šamoríne bude ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného […]
21. mája 2024

Pozvánka 9 – Kongres SVLS 2024: Nové projekty Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je už celé roky lídrom v odbornom rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku. Každý rok prichádza s novými rozvojovými projektami, s novými […]
20. mája 2024

Pozvánka 8: Prístrojové vybavenie v ambulancii všeobecného lekára

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) za posledných 10 rokov presadila možnosť vybavenia ambulancií všeobecného lekárstva viacerými mimoriadne užitočnými prístrojmi. Pre pacienta to znamená, že nemusí nikam […]
18. mája 2024

SVLS: 19. máj je svetovým dňom všeobecných lekárov. Ďakujeme

Milí kolegovia, všeobecní lekári, dovoľte nám pri príležitosti Svetového dňa všeobecných lekárov (19. máj) v mene Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) poďakovať sa všetkým všeobecným lekárom […]
16. mája 2024

Pozvánka 7 – Kongres SVLS 2024: Psychiatrické ochorenia v ambulancii všeobecného lekára

Psychiatrické ochorenia a ich rozmanitý klinický obraz sú v ambulancii všeobecného lekárstva častou témou odborných diskusií. Je to jednak preto, že ich výskyt sa v populácii […]
13. mája 2024

Pozvánka 6 – Kongres SVLS 2024: Kazuistiky z ambulancií všeobecných lekárov

Na Kongresoch SVLS v Šamoríne veľmi obľúbený pravidelný blok, v ktorom vždy spoločne nahliadneme do ambulancií všeobecných lekárov. Ukážeme si zaujímavé prípady z praxe a ich […]
10. mája 2024

Pozvánka 5: Pracovná zdravotná služba a všeobecný lekár

Na Kongresoch SVLS v Šamoríne organizujeme každý rok mimoriadne atraktívny blok Pracovná zdravotná služba, v ktorom prednášajú skúsení všeobecní lekári z praxe často disponujúci okrem všeobecného […]
8. mája 2024

Pozvánka 4: SVLS a POCUS – jej ďalší historický úspech vo všeobecnom lekárstve

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je od roku 2014 nespochybniteľným lídrom v rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku. Predoperačné vyšetrenia, starostlivosť o vybrané chronické ochorenia (artériová hypertenzia, […]
6. mája 2024

Pozvánka 3: Nájdete svojho lekára na vidieku ešte o niekoľko rokov?

Slovensko má najviac ambulancií všeobecného lekárstva mimo veľkých miest. Zatiaľ. Dokedy však budú lekári a sestry ochotní pracovať v malých obciach, v menších mestách, ak je […]