26. septembra 2013

Vodičské preukazy – minimálna orientačná úroveň fyzických a duševných schopností na vedenie motorového vozidla

VHODNÉ PREŠTUDOVAŤ PRÍLOHU Č. 1 NA ORIENTAČNÉ URČENIE ZÁKLADNÝCH SOMATICKÝCH A PSYCHICKÝCH KONTRAINDIKÁCIÍ ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI VODIČOV Predpis č. 111/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - zrušená 1.2.2007
26. septembra 2013

Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti č. 07547/2007-OZSO z 26. februára 2007