Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti č. 07547/2007-OZSO z 26. februára 2007

Kompletné znenie dokumentu : http://www.pravo-medicina.sk/___files/vestnik%208-10_2007%20Odborne%20usmern.%20poskyt.zdr.str..pdf