2. októbra 2018

Dôvera chce znižovať chybovosť preskripcie a dispenzácie

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej „zdravotná poisťovňa“) od 1.10.2018 zapína v rámci projektu ezdravie, modul erecept, kontroly pri vytváraní preskripčných záznamov (ďalej „PZ“) a dispenzačných záznamov […]
5. júla 2018

ŠÚKL sťahuje lieky s účinnou látkou valsartan z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie liekov s účinnou látkou valsartan z úrovne distribučných spoločností a lekární. Dôvodom pre stiahnutie liekov je podozrenie na nedostatok v kvalite – možná […]
17. júna 2015

“Novinka” v našich ambulanciách – špeciálne recepty pre poistencov EÚ !

Už niekoľko týždňov musia lekári používať nové tlačivá receptov pre poistencov, ktorý majú zdravotné poistenie uzavreté mimo Slovenska. V rámci poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti tak budú lekári […]
19. marca 2015

Správny postup pri ambulantnom predpisovaní enterálnej výživy

Dôležité informácie týkajúce sa odbornosti „všeobecný lekár pre dospelých“ Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre […]
20. júna 2014

Liek Fayton 4 mg/100 ml preventívne stiahnutý z trhu na Slovensku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku FAYTON 4 mg/100 ml infúzny roztok sol inf 1×100 ml/4 mg (liek.inj.skl.), č. šarže 5001270 z  trhu. […]
2. júna 2014

ŠÚKL preventívne sťahuje z trhu liek Linex

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku Linex kapsuly, cps dur 32 (blis.Al/Al), č. šarže EC8004, exp. 01/2016 z trhu. Dôvodom stiahnutia z trhu je nesúlad so […]
26. mája 2014

Obmedzenie používania liekov s obsahom domperidónu

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila nové odporúčania v súvislosti s používaním liekov s obsahom domperidónu. Odporúčania sa týkajú obmedzenia indikácií (liek […]
15. mája 2014

Nové označenie pre lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania

Lieky, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania, obsahujú v písomnej informácii pre používateľa (tzv. príbalovom letáku) a súhrne charakteristických vlastností lieku (informácia o lieku určená pre zdravotníckych […]
12. mája 2014

Nové odporúčania pre užívanie liekov s obsahom zolpidemu

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) schválila nové odporúčania pre lieky obsahujúce zolpidem. Podľa odporúčaní CMDh budú aktualizované texty v príbalových informáciách, aby […]
26. apríla 2014

Na farmaceutickom trhu v Európe boli zistené falzifikáty lieku Herceptin

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dostal hlásenie o výskyte falzifikátov lieku Herceptin 150 mg, inf. plv. sol., 1x150mg v niektorých krajinách EÚ. Hlásenie sa týkalo 20 […]
23. apríla 2014

Niektoré šarže lieku Thiogamma 600 injekt preventívne sťahujú z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil z preventívnych dôvodov stiahnuť liek na liečbu porúch citlivosti pri diabetickej polyneuropatii THIOGAMMA 600 INJEKT. V niektorých šaržiach tohto […]
31. marca 2014

Nové obmedzenie v indikácii a monitoringu pre liek Protelos/Osseor

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozornil na nové obmedzenie v indikácii a odporúčaniach monitorovania pri použití lieku Protelos/Osseor na liečbu závažnej osteoporózy u žien po menopauze […]
22. septembra 2013

Reklama liekov

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. septembra 2013

Správne vypísanie lekárskeho predpisu, poukazu a ich platnosť

Zákon č. 362/2011 Z.z. 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. septembra 2013

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín lekárom

Zákon č. 362/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov