Zdravotné poisťovne Dôvera a Union namietli uhrádzanie lieku na SMA

Zdravotné poisťovne Dôvera a Union namietajú, aby sa liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie preplácal z verejného zdravotného poistenia. Proces kategorizácie lieku sa tak predlžuje. Pre TASR to potvrdili z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

“Ak by námietky podané neboli, liek Zolgensma by bol v úhradovom systéme od 1. januára 2024, avšak zdravotné poisťovne namietli zaradenie lieku Zolgensma do úhradového systému, a teda sa s námietkami musí vyrovnať Kategorizačná rada, čím sa proces predlžuje,” uviedli.

Kategorizačná rada po posúdení námietok, ktoré podali zdravotné poisťovne Dôvera a Union, vydá druhostupňové rozhodnutie. “Rozhodne, či námietkam vyhovie, poprípade nevyhovie, alebo či konanie vráti Kategorizačnej komisii na opätovné prerokovanie,” priblížilo MZ.

Dôvera považuje za správne, aby sa pacientom prinášala moderná liečba, upozorňuje však na chýbajúce financovanie jedného z najdrahších liekov na svete. “MZ sa s otázkou zabezpečenia zdrojov vôbec nevyrovnalo. Nevzalo do úvahy finančnú situáciu zdravotných poisťovní, argumentuje stroho a zmätočne,” uviedla pre TASR. Pripomenula, že rezort liek v roku 2021 nezaradil do zoznamu kategorizovaných pre nedostatok financií v sektore verejného zdravotného poistenia. “Bolo to v čase, keď sektor vykazoval zisk 26 miliónov eur. Oproti tomu predstavovalo hospodárenie zdravotných poisťovní po prvom polroku 2023 stratu 146,5 milióna eur,” podotkla.

MZ podľa Dôvery nepredložilo žiadny dôkaz, že v rozpočtoch zdravotných poisťovní bude v roku 2023 alebo 2024 dostatok zdrojov. “Vyjadrujeme aj pochybnosť nad nákladovou efektívnosťou uvedeného lieku. Tá má byť zabezpečená prostredníctvom inštitútu spätných platieb, no len v prípade, že zdravotná poisťovňa zabezpečí súhlas s liečbou v určenej lehote,” dodala.

Rozhodnutie má zverejniť rezort 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zverejnilo prvostupňové rozhodnutie. “Námietky je ešte možné podať do konca pondelka,” dodal. O zaradení lieku do úhradového systému od budúceho roka rozhodol minulý týždeň minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Liek je určený na liečbu pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou. Ide o vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život. Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacov života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka. Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu SMA použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com