16. septembra 2013

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 447/2008 Z.z. z 29.októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. septembra 2013

Personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára

Výnos MZ SR č. 09812/2008 OL z 10. decembra 2008 čiastka 32-51 o Minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie ambulancie