Venujte 2% na rozvoj VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA na Slovensku. ĎAKUJEME

IČO:  42415624

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno/názov:  SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV  SLOVENSKA

Ulica:  Líščie údolie 98/57

Číslo: 98/57

PSČ: 842 31

Obec: Bratislava

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=29670

 

Postup na podporu činnosti Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS):

1/  Požiadajte svojho účtovníka (ak ste firma) alebo svojho zamestnávateľa (ak ste zamestnanec) o ročné zúčtovanie.

2/ Podporiť nás môžu firmy, lekári, sestry, Vaši pacienti, príbuzní, partneri a ostatní zamestnávatelia a zamestnanci.

2/ Vyplňte svoje údaje vo VYHLÁSENÍ na druhej strane dokumentu (je uvedený nižšie).

3/ Ak označíte krížikom políčko v spodnej časti VYHLÁSENIA na jeho druhej strane, priamo sa dozvieme o Vašej podpore.

4/ Vyplnené VYHLÁSENIE odovzdá Váš účtovník alebo Váš zamestnávateľ spolu s potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého pobytu do 30. apríla tohto roku.

5/ Ak si daňové priznanie k dani z príjmov podávate sami, prosím, vpíšte údaje SVLS potrebné na poukázanie 2% priamo do daňového priznania. Týka sa to aj právnických osôb.

6/ Vaše 2% budú transparentne a v plnej výške použité na odborné vzdelávanie, právnu pomoc a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE