23. septembra 2013

Pomoc v hmotnej núdzi

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov