SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

Bankové spojenie:

IČO:42415624
DIČ: 2120000432
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 294 7000 723 / 1100
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4700 0723
SWIFT: TATRSKBX

Informácie

Vedecký sekretár SVLS

Viceprezident SVLS

Prezident SVLS

Sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch Pondelok - Piatok
v hodinách 9:00 - 17:00