18. mája 2024

SVLS: 19. máj je svetovým dňom všeobecných lekárov. Ďakujeme

Milí kolegovia, všeobecní lekári, dovoľte nám pri príležitosti Svetového dňa všeobecných lekárov (19. máj) v mene Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) poďakovať sa všetkým všeobecným lekárom […]
19. apríla 2024

Nový štandardný postup na diagnostiku chronického kašľa pomôže pacientom aj lekárom

Všeobecní lekári a pneumológovia pripravili spoločný štandardný postup na efektívnu diagnostiku a liečbu chronického kašľa. Dokument predstavili na tlačovej konferencii, kde vysvetlili nielen jeho obsah, ale […]
13. apríla 2024

Palušková: V rozhovore pre aktuality.sk o všeobecnom lekárstve

Ich ambulancie dokážu odľahčiť kardiológov, internistov či diabetológov, no potrebujú na to fungujúci systém aj pochopenie od kolegov. Všeobecní lekári si berú pacientov so sebou domov, […]
2. apríla 2024

Forbes: TOP osobnosti medicíny 2024 vo všeobecnom lekárstve sú M. Palušková a M. Kučera

Forbes: Top osobnosti medicíny 2024 Historicky prvými všeobecnými lekármi Forbes TOP osobnosťami medicíny 2024 sú Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Marek Kučera, […]
21. marca 2024

Téma dňa na TA3: V ambulanciách si asi priplatíme. Hostia V. Baláž, O. Dvořák, M. Palušková

Dňa 21.3.2024 v Téme dňa na TA3 s Petrom Bielikom: V ambulanciách si asi priplatíme Záznam relácie nájdete tu: https://www.ta3.com/relacia/930441/v-ambulanciach-si-asi-priplatime Hostia: Vladimír Baláž, poslanec NR SR […]
20. marca 2024

Vyhláška o financovaní slovenského zdravotníctva je uverejnená v Zbierke zákonov. Jej obsah je zlou správou pre ambulantných pacientov

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo dňa 19.3.2024 vyhlášku, ktorá stanovuje sumy určené na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti v slovenskom zdravotníctve. Napriek tomu, že po silnej kritike zástupcov […]
11. marca 2024

Význam stanovenia kardiovaskulárneho rizika v ambulancii všeobecného lekára

Nedávno ma českí kolegovia oslovili, aby som za slovenské všeobecné lekárstvo pripravila odborný článok týkajúci sa prínosov stanovovania kardiovaskulárneho rizika v našich ambulanciách pre časopis Medical Tribune. […]
28. februára 2024

Venujte 2% dane na rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku

Venujte 2% na rozvoj VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA na Slovensku. ĎAKUJEME IČO:  42415624 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno/názov:  SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV  SLOVENSKA Ulica:  Líščie údolie 98/57 Číslo: […]
17. februára 2024

SVLS: Ministerská vyhláška ohrozuje pacientov aj prevádzku ambulancií

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), ktorá zastupuje najviac ambulancií všeobecného lekárstva na Slovensku, sa zúčastnila medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a zaslala svoje pripomienky vyhláške Ministerstva zdravotníctva […]
14. februára 2024

Nový typ spolupráce nemocnice a ambulancií v regióne. Fakultná nemocnica Nové Zámky je dobrým príkladom

Slovenské zdravotníctvo sa topí v obrovských problémoch, čo nerobí ideálnymi ani vzťahy medzi samotnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. O to viac treba hovoriť o príkladoch dobrej praxe […]
26. januára 2024

Palušková: Spochybňovať prevenciu u chronicky chorých pacientov je nezmyselné

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková považuje za úplne nezmyselné polemizovať o tom, že pacient s akýmkoľvek chronickým ochorením by nemal absolvovať preventívne programy. […]
16. januára 2024

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u vodičov nad 65 rokov

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u vodičov nad  65 rokov upravuje  zákon č. 8/2008 Z. z.   o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aké skupiny vodičských […]
7. januára 2024

Stručný manuál k vystaveniu ePN (elektronický doklad o práceneschopnosti)

Stručné informácie o ePN (elektronický doklad o práceneschopnosti) pre pacientov, zamestnávateľov aj lekárov. Kto vystavuje pacientovi ePN? Pacientovi ePN vystavuje každý lekár, ktorý identifikoval u pacienta ochorenie, […]
1. januára 2024

Kongres SVLS 2024 – včasná registrácia pre všeobecných lekárov otvorená!

V dňoch 23.5. – 26.5.2024 sa uskutoční Kongres SVLS 2024 v Šamoríne. Kongresy spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sú tradične najväčšími medicínskymi podujatiami v aktuálnom kalendárnom […]
20. decembra 2023

SVLS: Všetkým všeobecným lekárom želáme pokojné Vianoce a zdravý nový rok 2024

Milí všeobecní lekári, vážení kolegovia, rok 2023 priniesol pre komunitu všeobecných lekárov dobré aj menej dobré udalosti. Z dobrých treba mať úprimnú radosť, pretože sa nám […]
3. decembra 2023

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je členom Republikovej únie zamestnávateľov

Novým členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa stali zamestnávatelia – lekári združení v Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Prezidentka spoločnosti MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, […]
24. októbra 2023

Všeobecní lekári partnersky vstupujú do telemedicínskych projektov

(SVLS) a spoločnosť MEDDI hub, s.r.o. , ktorá stojí za vývojom inovatívnych telemedicínskych aplikácií MEDDI, podpísali memorandum o spolupráci týkajúce sa vývoja, overovania a realizácie vybraných IT a […]
12. októbra 2023

Ústav všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave oficiálne začal svoju činnosť

Vzdelávanie a odovzdávanie svojich vedomostí, ale predovšetkým svojich skúseností z praxe je o umení, odborných vedomostiach, ale najmä o nadšení a túžbe vychovávať mladú a novú generáciu všeobecných lekárov. „Entuziazmus je dôležitý […]
8. októbra 2023

Akadémia Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára zažila skvelú premiéru!

V dňoch 29.9. – 1.10.2023 sa viac ako dve stovky všeobecných lekárov stretli na populárnej Akadémii medicíny, práva a manažmentu. Podujatie začalo tradičnou Lekárskou izbou SVLS/ […]
14. septembra 2023

Nemáme zadefinované, na čo má pacient nárok

V normálnej krajine by sa rozhodnutia riadili dátami. Bohužiaľ, Slovensko ako klasická bašta pocitovej a zvykovej medicíny (aj všeobecne prostého rozhodovania o veciach verejných) už tradične dáta centrálne nezbiera, […]
13. septembra 2023

Vedenie motorového vozidla – otázky a odpovede pre verejnosť

V ambulancii všeobecného lekára sa často stretávame s požiadavkou na vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel rôznych typov, a to u osôb mladších aj […]
17. augusta 2023

Ak nebude definovaný rozsah a nárok zdravotnej starostlivosti, onedlho sa výrazne zníži jej dostupnosť

Otázka konkrétnej sumy dofinancovania zdravotníckeho sektora je podľa analytika INESS Martina Vlachynského politická a závisí od toho, ako budú naplnené očakávania jednotlivých subjektov v systéme. “Ak dofinancujete […]
11. augusta 2023

Mojich 9 rokov vo vidieckej ambulancii. Všeobecné lekárstvo si meníme sami. K lepšiemu

V roku 2014 som sa rozhodla vrátiť do lekárskej praxe a stať sa vidieckym lekárom v prešovskom kraji. A tak som začala dochádzať na ambulanciu dennodenne 70 […]
9. augusta 2023

(Nielen) O ambulantných pohotovostiach – Komentáre dňa v RTVS

Ako personálne zabezpečiť ambulancie? Zaplní ich lekármi zvýšený finančný príspevok? Pomôžem ambulanciám a pohotovostiam telemedicína? Čo prináša? Čím sa líši od telekonzultácií? Čím pomáha pacientom? Otázky […]
7. augusta 2023

Slovensko má historicky prvého znalca vo všeobecnom lekárstve

Slovensko má historicky prvého znalca v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Dňa 3.8.2023 bola za znalca oficiálne menovaná prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Prvýkrát […]
2. augusta 2023

Predpis liekov od 1.8.2023 v kocke – pre pacientov a zdravotníkov

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. bola prijatá pred niekoľkými týždňami. Práva a povinnosti jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice, ambulancie) a lekár definuje tak, že pacient vie, kde […]
7. júla 2023

Výmena vodičského preukazu a lekárske potvrdenie. Čo musíte vedieť?

Už čoskoro končí platnosť neobmedzených vodičských preukazov. Tento krok vlády  je v súlade so zjednotením dokladov na základe európskeho štandardu. Zmena sa môže dotknúť viac ako […]
6. júla 2023

Regionálna Lekárska izba SVLS/AVLS bola v Nových Zámkoch

Dňa 3.7. 2023 sa za účasti prezidentky SVLS/AVLS Moniky Paluškovej  a koodinátora okresu Nové Zámky pre SVLS/AVLS Zuzany Ostrolúckej  uskutočnila regionálna Lekárska izba SVLS/AVLS v Nových Zámkoch […]
28. júna 2023

Prezidentka SVLS Palušková: Na mape dostupnosti všeobecných lekárov už teraz máme biele miesta

Všeobecný lekár je jedinečný svojím širokým záberom, dostupnosťou pre pacienta a predovšetkým tým, že svojich pacientov medicínsky aj ľudsky pozná. Vie podstatné fakty z ich pracovného i súkromného života a posudzuje […]
7. júna 2023

Program MBA v zdravotníctve – už sa možno prihlásiť! Výučba začína onedlho

Štúdium MBA v zdravotníctve (Master of Business Administration) predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré reflektujú […]