Všeobecní lekári partnersky vstupujú do telemedicínskych projektov

(SVLS) a spoločnosť MEDDI hub, s.r.o. , ktorá stojí za vývojom inovatívnych telemedicínskych aplikácií MEDDI, podpísali memorandum o spolupráci týkajúce sa vývoja, overovania a realizácie vybraných IT a telemedicínskych služieb a produktov určených pre široké spektrum pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Cieľom spolupráce zakotvenej v memorande o spolupráci je spoločný a vzájomne koordinovaný postup pri realizácii telemedicínskych projektov. Tie sa budú zameriavať najmä na vedecko-výskumnú a odbornú spoluprácu pri vývoji, overovaní a využívaní informačných, diagnostických, komunikačných a konzultačných služieb pre dištančné zdravotníctvo, ktoré sú súčasťou spoľahlivého, bezpečného a efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

„Na spoluprácu sa veľmi tešíme. IT je nepochybne oblasťou, ktorá môže do zdravotníctva priniesť mnohé výhody, či už ide o nové možnosti starostlivosti o pacientov alebo monitorovanie ich zdravotného stavu, ako aj zefektívnenie celého systému komunikácie medzi lekármi a pacientmi a tiež medzi lekármi na rôznych pracoviskách“ hovorí Jiří Pecina, zakladateľ a riaditeľ MEDDI hub. „Je však potrebné, aby všetky riešenia, ktoré budú súčasťou systému, boli nielen užívateľsky kvalitné, ale aj bezpečné a certifikované,“ dodáva Jiří Pecina.

„Telemedicínu vnímame ako oblasť, ktorá je v zdravotníctve mimoriadne dôležitá. Ide o vyšetrenie pacienta na diaľku, ktoré musí byť spoľahlivé, bezpečné a zároveň vytvára efektívny podklad pre základné rozhodnutie lekára o správnom diagnostickom a terapeutickom postupe u konkrétneho pacienta. Nejde o telefonický alebo mailový kontakt, ktorý si pacienti často mýlia so skutočnou telemedicínou. Pre lekára je najdôležitejšie, aby telemedicínska služba spĺňala prísne normy platné pre zdravotnícke pomôcky. Prostredníctvom nej sa už dnes dajú monitorovať fyziologické funkcie ľudského organizmu či vykonať vybrané diagnostické výkony. Spoločnosť MEDDI hub vyvíja a prevádzkuje vlastné IT riešenia, ktoré sú certifikované a overené množstvom realizovaných vyšetrení. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre spoluprácu na spoločných telemedicínskych projektoch s víziou ich ďalšieho dynamického rozvoja a širokej implementácie do medicínskej praxe vrátane legislatívnych zmien,“ povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

Aplikácia MEDDI app, ktorá je dostupná aj pre klientov na Slovensku, disponuje európskou certifikáciou podľa nariadenia MDR, ktoré je dôkazom, že výrobok je kvalitný, bezpečný a najmä spĺňa všetky požiadavky stanovené v európskom nariadení. Navyše v auguste tohto roku získala potvrdenie, že spĺňa požiadavky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Testovanie potvrdilo, že aplikácia spĺňa všetky potrebné požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému. „Súlad, alebo proces vydania zhody s NCZI znamená, že aplikácia MEDDI app je plne v súlade so slovenským právnym rámcom, čo je dôležité nielen pre nás ako vývojárov aplikácie, ale aj pre lekárov a jej používateľov,“ hovorí Jiří Pecina.

Aplikácia MEDDI app, ktorá je na trhu od roku 2020, funguje predovšetkým ako bezpečná komunikačná platforma, ktorá umožňuje spojenie s lekárom kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Tým však využitie aplikácie MEDDI zďaleka nekončí – aplikácia napríklad dokáže ukladať najrôznejšie zdravotné dáta, pripomínať návštevy u lekára, zdieľať údaje z inteligentných hodiniek s lekárom a umožniť lekárovi posielať prostredníctvom nej elektronické recepty.

Okrem MEDDI app vyvíja spoločnosť MEDDI hub aj ďalšie špecializované aplikácie, ako napríklad MEDDI Diabetes, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť liečbu cukrovky, a MEDDI Baby, ktorej cieľom je monitorovať nenarodené dieťa a všeobecne pomáhať nastávajúcim matkám.

Spoločnosť MEDDI hub tiež aktívne expanduje za hranice Európy, konkrétne do Latinskej Ameriky, najmä do Ekvádoru, Kolumbie a Peru, teda do krajín, kde je prístup k zdravotnej starostlivosti značne obmedzený. Vďaka aplikáciám MEDDI majú tamojší obyvatelia možnosť prístupu k odbornej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

 

Zdroj: SITA

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)