30. mája 2022

Od 1.júna je v legislatíve duálny systém vykazovania PN – “papierový” aj elektronický

Zmena zákona zaviazala Sociálnu poisťovňu sprevádzkovať od 1.6.2022 funkcionalitu potvrdenia “elektronickej práceneschopnosti” (ePN). Plán ePN vznikol už pred niekoľkými rokmi, avšak až teraz dostal legislatívnu podobu. […]
23. novembra 2021

Základné zásady pri potvrdzovaní PN z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie po 30.11.2021

V prípade, ak pacientovi vznikne dočasná pracovná neschopnosť po 30. novembri 2021, Sociálna poisťovňa bude poskytovať len „klasické“ nemocenské bez ohľadu na skutočnosť, že pacient bol […]
18. februára 2021

Sociálna poisťovňa pridáva do ambulancií od 1.apríla ďalšiu byrokraciu

Sociálna poisťovňa pridáva ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ďalšiu a ďalšiu byrokraciu. Lekár, obzvlášť všeobecný lekár pre dospelých a gynekológ, má od 1.apríla od Sociálnej poisťovne popri […]
13. júla 2015

VšZP uhrádza všeobecným lekárom stratifikáciu rizika CMP

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) si objednáva u všeobecných lekárov stratifikáciu rizika cievnej mozgovej príhody (CMP) u pacientov nad 40 rokov života. Uvedený výkon je už podľa platných zmlúv […]
17. júna 2015

“Novinka” v našich ambulanciách – špeciálne recepty pre poistencov EÚ !

Už niekoľko týždňov musia lekári používať nové tlačivá receptov pre poistencov, ktorý majú zdravotné poistenie uzavreté mimo Slovenska. V rámci poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti tak budú lekári […]
18. novembra 2014

Laboratóriá budú vychádzať v ústrety pacientom aj všeobecným lekárom

Delegovanie odberov a ich vykonávanie v ambulanciách všeobecných lekárov má svoje pravidlá. Všeobecní lekári dodržiavajú postupy uvedené v odborných usmerneniach Ministerstva zdravotníctva SR. Vo vzťahu k […]
17. októbra 2014

OU “Predoperačné vyšetrenie” – vzor vystaveného nálezu

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) zo dňa 10. júna 2014 č. 12826/2014-SZ umožňuje vykonať základné lekárske vyšetrenie pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou […]
17. októbra 2014

OU “Delegované odbery” – praktické odporúčania

Odborné usmernenie (OU) Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení je už v platnosti. Niektorí lekári sa obrátili […]
9. septembra 2014

Rezort zdravotníctva chce zaviesť poriadok v poplatkoch

Vypísanie receptu, potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení, objednanie na prednostné vyšetrenie, ak lekár pacientovi nedá termín do piatich dní – v týchto prípadoch by lekári […]