“Novinka” v našich ambulanciách – špeciálne recepty pre poistencov EÚ !

Doctor

Už niekoľko týždňov musia lekári používať nové tlačivá receptov pre poistencov, ktorý majú zdravotné poistenie uzavreté mimo Slovenska. V rámci poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti tak budú lekári aj lekárnici pracovať nielen s novými receptami, ale aj s novými poukazmi na zdravotnícku pomôcku. Vyhláška č. 42/2015 uverejnená v Zbierke zákonov platí od 1.4.2015.

“Mám niekoľko desiatok pacientov pracujúcich v zahraničí. Pravidelne ich ošetrujem a píšem im, samozrejme, aj recepty,” povedala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a hlavná odborníčka MZ SR Monika Palušková. “Údaje, ktoré by mali byť uvedené pri vystavení “nového” typu receptu sa v ambulantných programoch nekonfigurujú automaticky, čo je problém. Napríklad mailová adresa aj telefónne číslo do ambulancie sú verejne dostupné informácie, takže je úplne zbytočné žiadať ich písanie na recept. Lekár sa predsa identifikuje svojou pečiatkou. Zaberajú tak miesto na vypísanie druhého lieku,” pokračovala. “Nastavenie tlačiva je také, že umožňuje naraz vykonať predpis iba jedného lieku. Lekári, ktorí majú takýchto pacientov, tak budú mať vyššie náklady na kúpu receptov, pretože ich objektívne budú potrebovať viac ako doteraz. Tento fakt by sa mal jednoznačne odraziť na finančnej úhrade za prácu lekára, časové zdržanie a ošetrenie pacientov využívajúcich tento druh zdravotnej starostlivosti,” uzavrela Palušková.

V minulosti mal už minister Rudolf Zajac v úmysle zaviesť recepty s ochrannými prvkami, ktoré však nemohli byť tlačené cez laserové tlačiarne. V určitom období bolo dokonca “na spadnutie” plán, aby lekári tlačili dva recepty – originál pre pacienta, kópiu pre seba do archívu. Lekári mali kópie archivovať 20 rokov rovnako ako zdravotnú dokumentáciu. Proti takémuto “nápadu” sa zdvihla medzi lekármi vlna nesúhlasu, takže sa napokon neuskutočnil.

Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti rieši aj pridanie ochranných prvkov na receptoch. Či naozaj zabránia falšovaniu alebo zneužívaniu receptov, je vskutku otázne. V prípade, že lekárovi recept ukradnú, môže ho aj tak použiť ktokoľvek. Ak by recept obsahoval hologram, je treba sa pýtať, či by ho bolo možné tlačiť cez tlačiarne, ktoré ho môžu poškodiť. A napokon – koľko by to všetko stálo a kto by to zaplatil?

Ako bude pokračovať rokovanie o ochranných prvkov na receptoch? Spýtajú sa kompetentní na názor aj lekárov?

Vyhláška aj so vzormi receptov a poukazov na zdravotnícku pomôcku sa nachádza tu:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-42

Autor: poly

Foto: fotolia.com