1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS zo dňa 2.12.2013
1. februára 2014

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2. 12. 2013

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby zo dňa 2.12.2013 - Vestník MZ SR zo dňa 20. decembra 2013, čiastka 50-60, ročník 61, str. 297-314
1. februára 2014

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
16. septembra 2013

Zoznam chorôb (diagnóz)

Zákon č. 160/2013 Z.z. zo 17. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.