Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016

Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 – Vestník MZ SR z 20. decembra 2013, čiastka 50-60, str. 286-289

Kompletné znenie dokumentu nájdete tu : vestnik-50-60-2013