Vyhláška o financovaní slovenského zdravotníctva je uverejnená v Zbierke zákonov. Jej obsah je zlou správou pre ambulantných pacientov

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo dňa 19.3.2024 vyhlášku, ktorá stanovuje sumy určené na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti v slovenskom zdravotníctve. Napriek tomu, že po silnej kritike zástupcov ambulantných všeobecných lekárov a špecialistov došlo k jej úprave, nepostačuje ani na vykrytie nákladov na prevádzku ambulantného sektora. Dôsledkom bude rýchlejšie otváranie sa finančných nožníc v ambulantnom sektore a zvyšovanie spoluúčasti pacienta. Štát však pred touto situáciou strká hlavu do piesku:  nemá pripravený systém kompenzácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva, neexistujú jasne stanovené pravidlá a obsah poplatkov a predovšetkým – štát si stále verejne odmieta priznať, že nedokáže z verejného zdravotného poistenia garantovať “všetkým, vždy a všetko”. 

Ministerstvo zdravotníctva SR vôbec nebralo do úvahy oprávnené náklady ambulancií na mzdy zdravotníckych pracovníkov, pretože v ambulanciách na rozdiel od nemocníc neexistuje platový automat. Tak ambulantní lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci nemajú garantované platby z verejného zdravotného poistenia tak, aby im mohli byť vyplatené mzdy na úrovni zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. Dôsledkom bude ukončenie činnosti viacerých typov ambulancií a je predpoklad, že dôjde k odchodu lekárov a predovšetkým sestier mimo práce v ambulanciách, ktorí čakali práve na rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR.

Musíme sa pripraviť na zhoršenú dostupnosť poskytovania ambulantnej starostlivosti vo všetkých jej typoch, na výrazne predĺžené termíny na ambulantné vyšetrenia, napätie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi pre zvyšujúce sa poplatky. Zlou správou je aj to, že kto si bude vedieť zaplatiť za vyšetrenie, bude ho zrejme absolvovať skôr ako ten, ktorý naň nebude mať.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v medzirezortnom pripomienkovom konaní a neskôr na rozporovom konaní upozornila Ministerstvo zdravotníctva SR na nesprávne analýzy a predikcie, ktoré následne generovali a generujú nesprávne nastavenie financovania jednotlivých segmentov slovenského zdravotníctva.  Pripomienky SVLS určené pre Ministerstvo zdravotníctva SR sú uverejnené tu:  SVLS: Ministerská vyhláška ohrozuje pacientov aj prevádzku ambulancií – SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

Z pôvodného medziročného zvýšenia pre ambulantný sektor o neakceptovateľných 6% sa stalo zhruba absolútne nedostatočných 10%. Predmetná vyhláška je účinná od 19.3.2024, a teda rokovania so zdravotnými poisťovňami budú vychádzať z jej obsahu. Vyhláška je zverejnená tu: 55/2024 Z.z. – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva… – SLOV-LEX

Vyhláška o financovaní slovenského zdravotníctva je uverejnená v Zbierke zákonov. Jej obsah je zlou správou pre ambulantných pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)