Takmer 300 tisíc občanov Slovenska nemá všeobecného lekára

Situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti je alarmujúca.  Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) posledné roky opakovane upozorňuje nielen na extrémnu preťaženosť ambulancií všeobecných lekárov, neustále sa zvyšujúcu byrokraciu, ale predovšetkým na absolútne chaotické rozmiestnenie všeobecných  ambulancií na území Slovenska. Najväčšia odborná spoločnosť je pripravená štátu pripravená v riešení situácie pomôcť.

Všeobecní lekári majú riešenia stavu a opakovane ich ministerstvu zdravotníctva ponúkli,” uviedla Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). “Upozorňujeme už niekoľko rokov na to, že analýzy, s ktorými ministerstvo zdravotníctva pracuje, sú nesprávne a neodzrkadľujú realitu v teréne. Ako príklad slúži niekoľko rokov pertraktovaná farebná mapa ministerstva s okresmi, kde je podľa neho nedostatok všeobecných lekárov. Metodika, ktorou sa mapa vytvárala, je nesprávna a má za následok na jednej strane katastrofálnu situáciu na vidieku, nedostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vybraných okresoch a zároveň pretlak všeobecných lekárov aj v okresoch, ktoré ministerstvo uvádza ako kritické.”

Ako ďalej uviedla, zvýšený počet medikov nič nerieši. “Za súčasný stav nesie zodpovednosť štát a v jeho zastúpení ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo musí určiť štátnu stratégiu a taktiku, ako zabezpečí občanom dostupnú primárnu zdravotnú starostlivosť, čo sa však vôbec nedeje,” objasnila Palušková. “Neustále krivenie rezidentského štúdia, jeho nekoncepčné a neodborné zmeny a predovšetkým fungovanie bez vízie trvalého rozvoja primárneho kontaktu. Rezidentské štúdium sa od pôvodne nastaveného systému zásadne odchýlilo a treba sa k nemu vrátiť a Súčasný stav pri macošskom prístupe štátu preto neprekvapuje,” uzavrela Monika Palušková.

Vieme, koľko všeobecných lekárov skutočne chýba? Nie, analyzované dáta neodzrkadľujú realitu v teréne

Lekári, ktorí ešte pracujú, majú vysoký vek. Mnohí sú už takí vyčerpaní, že končia svoju prax, aj keď nemajú za seba náhradu, tento stav je evidentný najmä v odľahlých regiónoch. Pacienti tak ostávajú bez všeobecného lekára, a sú preto nútení za novým lekárom dochádzať desiatky kilometrov,” poznamenal úrad v správe. K začiatku minulého roka chýbalo podľa ÚDZS spolu 713 všeobecných lekárov. “Aktuálny stav je alarmujúci o to viac, že 41 percent všeobecných lekárov pre dospelých a 47 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast je v dôchodkovom veku,” skonštatoval. V prípade, že sa neprijmú opatrenia na zlepšenie, hrozí podľa neho zhoršenie dostupnosti vo všeobecnej ambulantnej sfére. Úrad zároveň upozornil na to, že ku koncu minulého roka bolo bez zmluvného všeobecného lekára približne 281.000 poistencov. “Počet poistencov bez zmluvného lekára medziročne narástol o viac ako 15.000,” dodal úrad.

“Štát nevie, koľko všeobecných lekárov skutočne chýba. A prečo? Pretože nemá správne analýzy. Ak takmer 300 tisíc občanov nemá všeobecného lekára, a vyše štvrť milióna pacientov nie je súčasťou analýz ministerstva zdravotníctva, nemôže povedať, že máme prehľad, čo sa reálne deje v teréne,” upresnila Palušková. “Ak konečne štát nezačne systematicky a odborne pracovať predovšetkým s alarmujúcim nedostatkom lekárov na vidieku a v malých mestách, problém nadobudne nekontrolované rozmery. Už teraz nám štatisticky vyše polovica mladých všeobecných lekárov zostáva v krajských mestách a navýšenie počtu medikov, z ktorých raz možno budú všeobecní lekári zhruba o 10 rokov, skutočne nič nevyrieši, ” uzavrela Palušková.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), TASR
Foto: archív redakcie