26. septembra 2013

Vodičské preukazy – zdravotná a psychická spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (2009)

Predpis č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov