Sociálna poisťovňa pridáva do ambulancií od 1.apríla ďalšiu byrokraciu

Sociálna poisťovňa pridáva ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ďalšiu a ďalšiu byrokraciu.

Lekár, obzvlášť všeobecný lekár pre dospelých a gynekológ, má od 1.apríla od Sociálnej poisťovne popri medicínskej práci suplovať prácu štátnych úradníkov.

Štát byrokratizuje vytrvalo a nezmyselne ďalšie a ďalšie medicínske a nemedicínske činnosti v zdravotníctve. Niet divu, že sa zatvára čoraz viac ambulancií. Ambulantného lekára štát donekonečna núti suplovať prácu byrokrata, čím reálnu medicínu vytláča na okraj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Byrokracia v sociálnom poistení a v zdravotníctve dosahuje už obludné rozmery.

Sociálna poisťovňa a dlhodobé ošetrovné a “tehotenské” zverejnila tu:

čistopis Základné zásady pri potvrdzovaní dlhodobého ošetrovného a tehot…

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Foto: fotolia.com