Od 1.júna je v legislatíve duálny systém vykazovania PN – “papierový” aj elektronický

Zmena zákona zaviazala Sociálnu poisťovňu sprevádzkovať od 1.6.2022 funkcionalitu potvrdenia “elektronickej práceneschopnosti” (ePN). Plán ePN vznikol už pred niekoľkými rokmi, avšak až teraz dostal legislatívnu podobu. Podstatné je, že v najbližších mesiacoch bude legislatívne fungovať duálny systém ePN, kde vedľa seba môžu “bežať” ePN aj papierové tlačivá PN. Druhou dôležitou skutočnosťou je, že legislatíva stanovuje, že po prechodnom období (1,5 roka) budú ePN (nie papierové PN) vystavovať nielen všeobecní lekári, gynekológovia a nemocnice, ako je to v súčasnosti, ale aj ambulantní špecialisti. Legislatívne ukotvenie ePN urýchlila pandémia COVID-19, kedy v roku 2020 bolo vystavených viac ako 1 100 000 (jeden milión stotisíc!) papierových tlačív PN, čo paralyzovalo predovšetkým ambulancie všeobecných lekárov, ktorí sa museli venovať neúnosnej byrokracii, ordinovať denne do večerných hodín, aby sa popri obludnej byrokracii mohli postarať o pacientov. Osobitnou kapitolou bolo nekonečné blokovanie telefonických liniek a zahltenie mailových schránok ambulancií kvôli vystaveniu tlačív o PN.   

V súčasnosti (30.5.2022) však žiadna ambulancia, nemocnica ani zamestnávateľ či Sociálna poisťovňa nedisponujú softvérom, ktorý by bol schopný ePN plnohodnotne vystaviť a zaslať oprávnenému subjektu. Zákon však hovorí o využívaní ePN od 1.6.2022. Na webe Sociálnej poisťovne je k dispozícii prezentácia k ePN.

Prezentácia k ePN na webe Sociálnej poisťovne sa na chádza tu: Sociálna poisťovňa – Potvrdzovanie elektronickej PN (ePN) pre Sociálnu poisťovňu (socpoist.sk)

Podstatné však je , že od 1.6.2022 ju žiadna ambulancia ani nemocnica nebude využívať, pretože systém stále nie je plne funkčný. Nie je jasné, čo a kedy bude a nie je jasné ani to, za koľko. A už vôbec nie je jasné, kto to všetko zaplatí…

Aj preto si SVLS pozvala do “horúcich” kresiel na Kongres SVLS 2022 predstaviteľov Sociálnej poisťovne a NCZI –  dvoch štátnych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za sprevádzkovanie a prevádzku ePN.

Druhou oblasťou, ktorá bude SVLS zaujímať, je eZdravie. Kedy bude funkčný plne funkčný eLab, elektronické žiadanky na vyšetrenia. Čo je pravdy na tom, že štát chce zaviesť objednávkový systéme do ambulancií VAS aj ŠAS a čo to znamená? Na čo je ďalší štátny objednávkový systém, keď sú ich na trhu desiatky?

 

Čo konkrétne sa bude SVLS pýtať NCZI a Sociálnej poisťovne?

 

NEDEĽA 5.6.2022 kongresová sála VICTORY

12.30 – 13.30

ePN a eZdravie – spoločný blok Sociálnej poisťovne, Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)         

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Martina Jandzíková

 

Panelová diskusia                                                                                           60 min.

 

JUDr. Milan Kučo, vedúci, Oddelenie právnej agendy a metodiky, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Ing. Mária Mesarošová, špecialista systémových analýz, Odbor lekárskej posudkovej činnosti, Sociálna poisťovňa, Bratislava

Mgr. Roman Miškovič, poverený riadením, Odbor stratégie, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

Ing. Marian Bielik, Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

 

Témy:   ePN – aktuálna situácia a jej zavedenie do praxe. Ako a kedy bude sfunkčnená ePN vo všetkých ambulantných a nemocničných programoch? Ako sú pripravené na zavedenie ePN v nemocniciach, ako sú pripravení zamestnávatelia a Sociálna poisťovňa? Ako budú zavzatí do systému poistenci-zamestnanci? Ako bude komunikovať PZS so Sociálnou poisťovňou? Ako je projekt finančne krytý a aké budú platby pre PZS?

eZdravie – rozširovanie funkcionalít a ich využitie. Kedy budú k dispozícii plne funkčné dlho očakávané funkcionality, napr. eLab, eVýmenný lístok a iné elektronické žiadanky na vyšetrenia, napr. na RTG hrudníka alebo USG brucha? Štát chce zaviesť objednávací systém na poskytovanie zdravotnej starostlivosti – má význam v praxi a čo tým chce štát dosiahnuť? 

    

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Foto: SVLS/AVLS, fotolia.com