Slovensko má historicky prvého znalca vo všeobecnom lekárstve

Slovensko má historicky prvého znalca v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Dňa 3.8.2023 bola za znalca oficiálne menovaná prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Prvýkrát v histórii tak posudzovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnom lekárstve bude vykonávané znalcom – všeobecným lekárom s príslušnou kvalifikáciou a praxou.

Znalec vypracováva znalecké posudky pre súdy, políciu a iné orgány verejnej moci, ale aj pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo iné právnické osoby či fyzické osoby. Všeobecné lekárstvo vďaka víťazstvu spravodlivosti a 13 rokov trvajúcemu vytrvalému boju proti byrokracii dosiahlo historický míľnik vo svojom rozvoji.

“Trvalo neuveriteľných 13 rokov, pokiaľ sme ako všeobecní lekári dosiahli zápis nášho špecializačného odboru do zoznamu odvetví. Bojovali sme s množstvom obštrukcií. Pomoc sme našli až na Ústavnom súde SR. Konečne však odborná práca všeobecných lekárov bude posudzovaná znalcom z rovnakého odboru, a nie niekým, kto vykonáva úplne inú činnosť. Znie to absurdne, avšak na Slovensku to bola desaťročia bežná prax,” uviedla Monika Palušková.

“Nález Ústavného súdu SR nám, všeobecným lekárom, pri prekonaní umelo vystavaných prekážok a byrokracie nesmierne pomohol. Súdy, prokuratúry, polícia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pacienti tak za zákonom stanovených podmienok konečne budú dostávať kvalifikované znalecké posudky vo všeobecnom lekárstve tak, aby ho mohli použiť v ďalšom konaní. Napríklad v súdnych sporoch, v žiadostiach o odškodnenie, pri poistných udalostiach a podobne,” uzavrela Monika Palušková.

Ako Monika Palušková ďalej uviedla, je to navonok malý krok pre krajinu, ale zásadný, mimoriadne dôležitý a doslova historický krok pre všeobecné lekárstvo a slovenské zdravotníctvo. Je to silné víťazstvo spravodlivosti, ktorá dlhé roky na Slovensku v tejto veci spala.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa v posledných rokoch vo veci znalectva vo všeobecnom lekárstve obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, ombudsmana, Generálnu prokuratúru aj Ústavný súd SR. Dlhoročný boj za spravodlivosť sa dočkal svojho úspešného konca po nekonečných 13 rokoch.

Zásadný bol v roku 2021 nález Ústavného súdu SR (ÚS SR). ÚS SR však vo svojom náleze skonštatoval, že “v prípade, že vo veci je pribratý znalec, ktorému sú kladené otázky, ktoré nespadajú do odvetvia, v ktorom je ako znalec zapísaný, súd musí takúto skutočnosť pri vyhodnocovaní miery relevancie znaleckého posudku zohľadňovať a vyrovnať sa s ňou. Preto by sa nielenže mali orgány činné v trestnom konaní a súdy vyvarovať toho, aby do konania boli priberaní znalci na zodpovedanie takých odborných otázok, ktoré do ich odvetvia nespadajú, ale v prípade, že znalec prekročí okruh svojho odborného zamerania, je potrebné, aby túto skutočnosť pri hodnotení znaleckého posudku, prípadne aj odpovedí znalca pri jeho dopočutí, vzali v rovine hodnotenia takýchto dôkazných prostriedkov do úvahy.”

Ministerstvo spravodlivosti SR v júli 2023 zapísalo všeobecné lekárstvo do zoznamu odvetví a v auguste 2023 zložil sľub historický prvý znalec v odbore všeobecné lekárstvo.

Pokračuje tak rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku, ktoré štát dlhé desaťročia nepochopiteľne umelo brzdil. Ako avizuje SVLS, umelými obštrukciami už nebude možné ho zvrátiť a nasledovať budú ďalšie odborné kroky.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)