Regionálna Lekárska izba SVLS/AVLS bola v Nových Zámkoch

Dňa 3.7. 2023 sa za účasti prezidentky SVLS/AVLS Moniky Paluškovej  a koodinátora okresu Nové Zámky pre SVLS/AVLS Zuzany Ostrolúckej  uskutočnila regionálna Lekárska izba SVLS/AVLS v Nových Zámkoch – sme radi , že sme sa stretli osobne, nie online. Opäť sme sa videli, počuli, spoločne hľadali a nachádzali riešenia na otázky, ktoré všeobecných lekárov v regióne trápia.

Žiadanky na vyšetrenia a lieky

Okres Nové Zámky sužujú problémy, ktoré poznáme aj iných častiach Slovenska – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch opakovane porušuje zákon a prepusteným pacientom  nepredpisuje ňou odporučenú terapiu. Pacienti tak namiesto toho, aby si lieky po prepustení priamo v nemocničnej lekárni vymenili a mohli sa ísť liečiť domov, po odchode z nemocnice  často v bolestiach alebo po operácii, musia sedieť ešte v ten istý deň v čakárni ambulancií a čakať na predpis liekov, ktoré mali dostať podľa zákona už priamo v nemocnici. Keďže ide o opakované porušenie zákona zo strany nemocnice voči pacientom, a to aj napriek oficiálnemu upozorneniu, podnet bude riešený bez zbytočného odkladu tak, aby nemocnica zabezpečila svojim pacientom po prepustení kompletnú zdravotnú starostlivosť.

Neznalosť zákona, napriek tomu, že platí už od roku 2013, teda dlhých 10 rokov (!) je alarmujúca – pracovisko RTG žiada od pacientov žiadanku na vyšetrenie iba od všeobecného lekára napriek tomu, že zákon jasne stanovuje, že žiadanku MUSÍ pracovisko akceptovať od indikujúceho lekára, a to špecialistu aj všeobecného lekára, t.j. bez ohľadu na špecializáciu. Rovnako tzv. výmenné lístky a iné typy žiadaniek sú podľa zákona č. 576/2004 Z.z. platné od LEKÁRA KAŽDEJ ŠPECIALIZÁCIE. Týka sa to aj – a všetky zdravotné poisťovne to potvrdzujú – prepúšťacích správ z nemocnice, ktoré sú odporúčaním na vyšetrenie a ošetrenie na ďalšom pracovisku (napr. rehabilitácia alebo vyšetrenie u špecialistu) a ďalší výmenný lístok od všeobecného lekára sa od PACIENTA NEVYŽADUJE a NIE JE POTREBNÝ. To isté sa týka aj kontrolných vyšetrení u pacientov sledovaných špecialistom, kedy sa tzv. výmenný lístok na kontrolné vyšetrenie zo zákona NEVYŽADUJE. 

 

Všeobecní lekári pre dospelých okresu Nové Zámky vypovedali zmluvy organizátorovi ambulantnej pohotovostnej služby (APS)

Lekári okresu Nové Zámky vypovedali zmluvy s doterajším organizátorom APS. Dôvodom bolo opakované porušenie legislatívy organizátorom APS, predovšetkým nedodržiavanie materiálno-technického zabezpečenia ambulancie APS. Pre porušovanie legislatívy a neriešenie podnetov všeobecní lekári oznámili lekárovi VÚC vypovedanie zmlúv s organizátorom APS. Tento následne oznámil ukončenie činnosti k 1.9.2023. Na Lekárskej izbe SVLS/AVLS lekári dohodli spoločný postup, ako situáciu vyriešiť a budú podľa neho v najbližších dňoch postupovať.

Stretnutie prinieslo nielen riešenia,  ale opäť sme sa spolu cítili dobre .

Ak máte ako členovia SVLS vo svojom regionálne problémy, s ktorými by Vám SVLS vedela pomôcť, obráťte sa na svojho regionálneho koordinátora SVLS (mnohé okresy ho už majú, ďalšie sa aktuálne vytvárajú), alebo na predsedníčku Sekcie SVLS pre regionálne aktivity mailom na  gabriela.jurikova@svls.sk

MUDr. Gabriela Juríková

predsedníčka Sekcie SVLS pre regionálne aktivity

členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)