Forbes: TOP osobnosti medicíny 2024 vo všeobecnom lekárstve sú M. Palušková a M. Kučera

Forbes: Top osobnosti medicíny 2024

Historicky prvými všeobecnými lekármi Forbes TOP osobnosťami medicíny 2024 sú Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Marek Kučera, prednosta Ústavu všeobecného lekárstva LF UK v Bratislave. Obaja súčasne vykonávajú aktívnu prax ako všeobecní lekári.

Najcennejšie, čo máme, je naše zdravie. Preto sme sa v magazíne Forbes rozhodli oceniť prácu najlepších lekárov a lekárok na Slovensku a prvý raz na našich stránkach predstaviť medicínske osobnosti, ktoré patria medzi najrešpektovanejšie.

V spolupráci s lekárskymi odbornými organizáciami a ďalšími medicínskymi autoritami sme sa snažili vyzdvihnúť odborníkov naprieč všetkými odbormi. Tých, ktorí prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operačné výkony, alebo odvádzajú skvelú prácu v ambulanciách.

Výsledná sedemdesiatpäťka napokon obsiahla 37 lekárskych odborov.

Ako uviedol jeden z prednostov kliník, ktorý sa na výbere podieľal, pri svojich nomináciách zohľadňoval vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Tiež skutočnosť, že daný lekár alebo lekárka sú odborne uznávanou klinickou i vedeckou osobnosťou presahujúcou hranice Slovenska. A dôraz kládol aj na ich osobnostnú integritu.

Kompletný zoznam TOP osobností medicíny 2024 nájdete tu: https://www.forbes.sk/lists/top-osobnosti-mediciny-2024/

Všeobecné lekárstvo – Forbes TOP osobnosti 2024

Lekárka Monika Palušková je líderka všeobecného lekárstva na Slovensku a počas dvanástich rokov autorka zásadných reformných krokov v odbore vrátane skokovitého zvyšovania kompetencií všeobecných lekárov.

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, autorka prvého rezidentského programu v histórii Slovenska a prvá súdna znalkyňa v odvetví všeobecné lekárstvo.

Spoluautorka unikátneho vzdelávacieho projektu Akadémia medicíny, práva a manažmentu, ktorá za desať rokov existencie vyškolila zhruba štyritisíc lekárov.

Ako pedagogička pôsobí na Ústave všeobecného lekárstva LF UK v Bratislave a na Katedre verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, je členka medzinárodných organizácií všeobecných lekárov v Európe a vo svete, takisto je expertka na vidiecku medicínu.

 

Lekár Marek Kučera je prednosta Ústavu všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave, národný reprezentant Slovenska v EURACT (Európskej akadémii učiteľov), člen ďalších medzinárodných organizácií všeobecných lekárov v Európe a vo svete.

Hlavný organizátor európskeho podujatia EURACT na Slovensku, je zodpovedný za pregraduálne vzdelávanie predmetu všeobecné lekárstvo a takisto je garantom postgraduálnej špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Je viceprezidentom najväčšej odbornej Spoločnosti všeobecných lekárov na Slovensku.