K lieku Paxlovid sa naďalej nedostanú imobilní pacienti a občania zo vzdialeného vidieka

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) upravilo pravidlá na predpis antivirotika Paxlovid (aj Lagevrio) určeného na liečbu COVID-19. Ide iba o kozmetickú úpravu – chorí pacienti v horúčkach by si mali hľadať fungujúce mobilné odberové miesto (MOM), cestovať do miesta, kde sa vykonáva testovanie na COVID-19 buď RT-PCR testom alebo antigénovým testom. Nič sa teda nezmenilo – imobilní pacienti alebo chudobní občania či osamelo žijúci seniori sa k liečbe Paxlovidom naďalej nedostanú. 

Potemkinovská dedina s liečbou COVID-19 na slovenský spôsob na pokračovanie…

MZ SR dňa 22.8.2022 vydalo odborné usmernenie na predpis lieku Paxlovid určeného na terapiu COVID-19. Ak sa rizikoví pacienti chorí na COVID-19, mali dostať k liečbe svojho ochorenia, museli cestovať neraz desiatky kilometrov na testovanie RT-PCR testom. Počkali si na termín do MOM, neskôr na výsledok a následne, ak lekár uznal za vhodné, konečne dostali recept na liek. Samozrejme, na vidieku na liek neraz čakali celé dni, pretože, ako sme sa už neraz presvedčili, distribučná spoločnosť jednoducho “nemala cestu okolo a vozidlo príde až budúci týždeň”… Pacient tak na svoj liek čakal a čakal…

Váš lekár vraj nie je “testovacia autorita”, nie je “vyškoleným personálom” a nevie vystaviť “relevantný doklad”

MZ SR prišlo s “prevratnou” zmenou –  namiesto RT-PCR testu na COVID-19 “stačí” aj antigénový test. Pokiaľ máte doma imobilného alebo staršieho príbuzného, ktorý sa lieči aj na vysoký tlak, cukrovku či srdce, vaša radosť je predčasná – rovnako ako doteraz sa k lieku Paxlovid nedostane, pokiaľ neodcestuje do MOM. Pretože, ako uvádza MZ SR na svojej webovej stránke, “pred nasadením lieku je potrebné potvrdenie ochorenia prostredníctvom PCR testu alebo antigénovým testom od niektorej z testovacích autorít. Ide o zariadenia, v ktorých testovanie vykonáva vyškolený personál, ako sú MOM a v ktorých testovaná osoba dostane o výsledku relevantný doklad.” Znamená to, že váš ošetrujúci lekár alebo sestra s kvalifikáciou NIE SÚ VYŠKOLENÝ PERSONÁL a váš ošetrujúci LEKÁR NIE JE TESTOVACIA AUTORITA.

A teraz pozor – už teraz každá zo zdravotných poisťovní uhradí ambulancii výkon testovania, ak je lekár ho ochotný vykonať – takže PACIENT už TERAZ nemusí nikam cestovať. MZ SR však diagnostiku predražuje ďalším testovaním a nezmyselným cestovaním do MOM. Pre zdravotné poisťovne je lekár “testovacia autorita”, pre MZ SR ňou nie je…

Oficiálnu správu nájdete na webe MZ SR tu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)

Zaujímavé je, že v MOM môže testovanie vykonávať personál, ktorý je “testovacou autoritou” LEN preto, že pracuje v MOM a vystaví vám relevantný doklad LEN preto, že pracuje v MOM a vykoná pacientovi predražené antigénové testovanie. Imobilného pacienta však jeho ošetrujúci lekár alebo sestra z ambulancie antigénovým testom z dôvodu liečby nemôže v ambulancii alebo u neho doma vyšetriť – podľa MZ SR nie je “vyškolený”, nie je “testovacou autoritou” a nevie vystaviť ani “relevantný doklad”.

Je paradoxné, že pri očkovaní proti COVID-19 mohol očkovať každý lekár, každá sestra, každá ambulancia – boli podľa všetkého “vyškoleným personálom” aj “autoritou” a vedeli každému vystaviť aj “relevantný doklad”.

Takže si to zhrňme – za to, že pokračujeme v nezmyselných obmedzeniach v dostupnosti liečby na COVID-19, už nie sú už “vinní” zdravotníci, ako tomu bolo pred dvomi týždňami, ktorí mali údajne neindikovane predpisovať antivirotiká. Mimochodom, napriek trom výzvam lekárov z terénu MZ SR pod rôznymi výhovorkami nedokázalo pomenovať lekárov, ktorí mali podľa MZ SR pochybiť. Je teda legitímnou otázka, či skutočne existujú…

Nuž a cestovať za antigénovým testovaním desiatky a desiatky kilometrov do predražených MOM (ak sa tam pacient v horúčkach vôbec vie dostať), keď ošetrujúci lekár môže pacienta otestovať hneď v ambulancii či v domácom prostredí a bez meškania nasadiť potrebnú liečbu, evokuje iba jedinú otázku – komu to naozaj slúži?

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)