ÚDZS a odborné spoločnosti stanovujú bezpečnostné opatrenia v zdravotníctve v zahraničí štandardne

Bezpečnostné opatrenia v zdravotníctve sú v zákone definované dostatočne, no zlyháva ich implementácia. Upozornil na to lekár zaoberajúci sa bezpečnosťou v zdravotníctve Vladimír Černák, ktorý pôsobí v zahraničí.

Poukázal na to, že dodržiavanie checklistov je v zahraničí štandardom, operačné postupy a protokoly nemocníc podliehajú auditu. Ten by podľa neho na Slovensku mohol vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v spolupráci s odbornými spoločnosťami. “Zdá sa však, že úrad začne reagovať až potom, ako dostane podnet,” skonštatoval.

“Právne to síce ošetrené je, ale berie sa to ako záťaž. Možno je to otravné, ale má to význam,” povedal pre TASR.

Černák poukázal, že odpor voči checklistom súvisí s kultúrou v zdravotníctve. Tá sa podľa neho musí zmeniť, problémom je hlavne silný hierarchický systém. “Ide o proces deheroizácie zdravotníctva. V silne hierarchickom systéme je ťažšie presadzovať zmeny, ktoré vyžadujú tímovú spoluprácu. Musíte totiž presvedčiť hrdinov, aby implementovali zmeny posilňujúce túto spoluprácu. Tí však väčšinou nemajú záujem, keďže by to viedlo k zníženiu ich statusu,” upozornil.

Na Slovensku existuje interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Upravuje ho vyhláška ministerstva zdravotníctva. Ide o súbor pravidiel zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnice tak majú viesť evidenciu chýb, omylov či nežiaducich udalostí.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má tiež mať vypracovaný checklist na zabezpečenie bezpečnosti pacienta v perioperačnom období. Vzor vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Vyplniť sa má pred, počas a po operácii, cieľom je kontrola úkonov, ktoré treba vykonať.

V bratislavskej Nemocnici Ružinov vyoperovali pacientovi nesprávne oko. Prípad, na ktorý upozornila TASR, preveruje ÚDZS aj polícia. Nemocnica potvrdila, že po incidente preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave. Do tzv. checklistu sa zapracovali nové poznatky.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com