Liek na COVID-19 bez PCR testu pacient ani s potvrdenou diagnózou na Slovensku nedostane. Inde v Európe áno

Správy a komentáreSlovensko sa z kovidovej katastrofy minulých rokov zjavne vôbec nepoučilo. Deklaruje, že chce ochrániť nemocnice pred náporom hospitalizácií pacientov s COVID-19 a zároveň Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo odborne medicínsky absolútne nezmyselné a právne neakceptovateľné usmernenie, ktoré lekárom v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti znemožňuje indikovanému pacientovi včas podať účinnú liečbu antivirotikami na COVID-19. Stále (napriek nižšej virulencii vírusu) ide o potenciálne smrteľné ochorenie.
V tomto prípade ide o vedecky neodôvodnené a úradníkmi zbytočne vyžadované čakanie na výsledok PCR testu, ktoré pacientovi aj lekárovi škodí. Lekár napriek správne stanovenej diagnóze pacientovi antivirotikum nemôže (!) z rozhodnutia ministerstva predpísať. A to ani v prípade, že pacient je preukázateľne vysoko rizikový, trebárs imobilný, žijúci osamelo a má jasne pozitívny antigénový test a stredne závažné príznaky ochorenia COVID-19.
Ak vysoko infekčného pacienta s príznakmi ochorenia nemá kto odviezť na PCR test z jeho obce do vzdialeného mesta alebo žije osamelo, PCR nemá ako absolvovať, a tak liek nemôže dostať napriek tomu, že indikácie podania lieku stanovené výrobcom kompletne spĺňa… Lekár tak z rozhodnutia byrokrata nemôže pacienta liečiť, hoci liek existuje… Čaká sa na prvý prípad, ktorý skončí na stole ÚDZS alebo na súde? To však neliečenému pacientovi nepomôže.
Nepochybne sa byrokratickým a medicínsky neodôvodneným nariadením znižuje dostupnosť liečby pre indikovaných pacientov, zvyšuje sa riziko šírenia nákazy a zahltenie nemocníc komplikovanými pacientmi, ktorí liečbu nedostali v domácom prostredí. Ministerstvo zdravotníctva s lekármi v teréne napriek opakovane zaslaným otázkam k nezmyslu, ktorý ohrozuje verejné zdravie, dodnes vôbec nekomunikuje.

Aký je odborný postoj všeobecných lekárov a infektológov z praxe k súčasnej situácii? Pozrite si v Správach a komentároch na RTVS zo dňa 5.8.2022 (Monika Palušková, Peter Sabaka).

Diskusiu si prehrajte tu:  Správy a komentáre – Televízny videoarchív RTVS

Zdroj: RTVS