Staň sa všeobecným lekárom a poď medzi nás!

So začiatkom akademického roka 2023/2024 pokračujeme na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) aj s postgraduálnym vzdelávaním v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Špecializačné štúdium pre všeobecných lekárov sa nám od získania akreditácie v novembri 2022 už naplno rozbehlo. V týchto dňoch prebiehajú kontrolné dni zaradených študentov v rezidentskej aj nerezidentskej forme štúdia, pripravujeme školiace odborné aktivity a čo je najdôležitejšie, blíži sa nám termín prvej atestačnej skúšky v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo na LF UK.

Úprimne nás teší záujem lekárov špecializovať sa v odbore, ktorého atraktivita a perspektíva neustále rastie. Všeobecní lekári na Slovensku už s plnou vážnosťou vykonávajú medicínu, ktorá prináša benefit pre pacienta, ale aj radosť z práce. Je moderná, je pestrá a má konečne zmysel. Všeobecné lekárstvo už dávno nie je „Popoluškou medicíny“, ako tomu bolo presne pred 10 rokmi. Vďaka kvalitnému vzdelávaniu nám pribúda nová generácia všeobecných lekárov – špecialistov vo svojom odbore, ktorá nepozná a už nikdy ani nespozná „staré hriechy“ tohto odboru. A ideme stále ďalej…

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo je možný na LF UK v týchto formách: klasický nerezidentský program, doplnkové odborné prípravy, rezidentský program. Kým nerezidenti sa môžu do špecializácie zaradiť kedykoľvek v priebehu roka, do rezidentského študijného programu je možnú vstúpiť len dvakrát počas roka, a to vždy k 01. februáru alebo k 01. októbru príslušného kalendárneho roka. Uvedený dátum sa zároveň stáva aj začiatkom špecializačného štúdia. Zamestnávateľom rezidenta môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je preto potrebné najskôr osloviť so žiadosťou o zamestnanie ako rezident ústavné zdravotnícke zariadenie a až potom so žiadosťou  o zaradenie do rezidentského štúdia oddelenie špecializačného štúdia na LF UK.

Tak ak ešte stále váhaš, je najvyšší čas sa rozhodnúť. Čím skôr sa zaradíš, tým skôr ťa privítame na „našich lekárskych izbách po celom Slovensku“ a v skvelej komunite všeobecných lekárov.

 

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

garant pre špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na LF UK v Bratislave

viceprezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)