Otvorený list ministrovi zdravotníctva: Napravte nespravodlivosť

V Liptovskom Mikuláši, 22.4.2020

Vážený pán minister,

som MUDr. Dominika Senková, detská lekárka. V roku 2014 som pracovala ako lekárka na Detskom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Keďže situácia s počtom a priemerným vekom praktických lekárov sa zhoršovala, Slovenská republika v tom období spustila v spolupráci s EÚ tzv. Rezidentský program. Ten mal zabezpečiť viac lekárov do praktických ambulancií pre dospelých a aj pre deti. Toto riešenie nedostatku obvodných lekárov sa aj vo svete ukázalo ako dobré riešenie. Rada som prijala podmienky štátu a do programu som vstúpila, podpísala som podmienky, kde neboli žiadne obmedzenia týkajúce sa mojich detí či materských plánov. Výhodou programu bolo, že nie nemocnica, ale štát financoval mzdu za moju prácu a ja som tak mohla ísť bez zdržovania čo najrýchlejšie atestovať a nastúpiť ako lekárka na obvodnú ambulanciu pre deti a dorast. Zanedlho som otehotnela s naším tretím dieťaťom. Keď náš syn nemal ešte ani dva roky, dostala som nečakanú výzvu urýchlene nastúpiť do práce (len na plný úväzok). Táto nečakaná výzva prišla na základe novej novely zákona číslo 92/2017. Bolo mi oznámené, že ak ihneď nenastúpim od môjho dieťaťa do práce, hrozí mi obrovská pokuta. Táto novela Rezidentského programu platila dokonca retroaktívne, teda aj pre tých, čo vstúpili do Rezidentského programu dávnejšie. Teda platila aj pre mňa, ktorá som doň vstúpila za úplne iných podmienok. Je to, akoby si niekto zobral hypotéku a po pár rokoch by si banka jednostranne zmenila podmienky hypotéky a vyžadovala ich ešte aj spätne. Rezidentský program ako aj tvorbu a predloženie tejto novely mala počas vlády SMER-u na starosti vtedajšia štátna tajomníčka MZ SR Andrea Kalavská.

Podľa tejto novely, ktorá platila aj spätne, mohla žena lekárka v Rezidentskom programe zostať doma s dieťaťom najviac 2 roky. Ak sa lekárka matka rozhodla zostať doma so svojím dieťaťom viac ako 2 roky, alebo nebodaj sa rozhodla mať následne ďalšie dieťa, musela vrátiť všetky svoje superhrubé mzdy, teda svoje platy vrátane daní a odvodov. A to napriek tomu, že prácu na nemocničnom oddelení, či v ambulancii reálne odrobila. A to až do výšky 100 tisíc eur. V mojom prípade išlo o sumu 12 985 eur. Napriek tomu, že všetky iné ženy na Slovensku môžu mať rodičovskú dovolenku tri roky, napriek tomu, že všetky iné pracujúce ženy môžu mať viac detí.

Keďže rodinná situácia mi nedovoľovala zo dňa na deň odísť pracovať od tak malého dieťaťa, bola som ministerstvom prinútená vrátiť všetky svoje superhrubé mzdy za odpracovanú prácu. Ničím som sa neprevinila, len tým, že som chcela zostať na rodičovskej dovolenke do tretieho roku života svojho syna, tak ako majú možnosť všetky ženy matky v SR.

O niekoľko mesiacov som sa vrátila do práce a urobila som si atestáciu z pediatrie na vlastné náklady. Iróniou je, že dnes pracujem na detskej obvodnej ambulancii na severe Slovenska, tak ako bol zámer Rezidentského programu. Slúžim Slovensku. Akurát má naša rodina o niekoľko tisíc eur menej.

Po smrti novinára a jeho snúbenice nastúpila Andrea Kalavská na post ministerky za SMER. Opakovane som ju, už ako ministerku žiadala, či už listom alebo cez zástupcov lekárov o vrátenie tejto obrovskej sumy. To však pani ministerka opakovane zamietla s tým, že som si podľa nej „nesplnila záväzok“. Avšak záväzok, že nebudem môcť absolvovať celú rodičovskú dovolenku pri treťom dieťati, som nikdy nikomu nedala. Tento záväzok mi jednostranne nariadili až počas mojej rodičovskej dovolenky.

Preto si dovoľujem požiadať Vás, pán minister, aby ste napravili túto neprávosť a osobne sa zasadili o vrátenie mojich miezd, ktoré som dostala za prácu, ktorú som reálne odviedla. Medicínu som vyštudovala v Českej republike, ale vrátila som sa na Slovensko, ktoré mám rada. Verím, že aj moja obeta mať tri deti znamená pre štát prínos. S rodinou sme rozhodnutí žiť naďalej na Slovensku, kde máme zázemie a ktoré ma práve teraz, v čase krízy, potrebuje ako detskú lekárku. Budem sa o svojich detských pacientov starať najlepšie ako viem. Vás však prosím, aby ste napravili neprávosť, ktorú spôsobilo Ministerstvo zdravotníctva za bývalej vlády a aby ste sa osobne zasadili o vrátenie miezd, ktoré som dostala za moju odpracovanú prácu. Verím, že tento krok pomôže nadobudnúť zničenú dôveru mladých lekárok voči tak potrebnému Rezidentskému programu, ktorý týmito nezmyselnými obmedzeniami pani exministerka Andrea Kalavská takmer zničila a dnes sa doň hlási minimum mladých lekárok. V týchto časoch potrebujeme mladých lekárov a lekárky na obvodných ambulanciách ako soľ a verím, že práve náprava nespravodlivosti pomôže obnoviť dôveru absolventov medicíny voči Rezidentskému programu, ktorý už odvtedy prešiel zmenou k lepšiemu.

S úctou

MUDr. Dominika Senková