Kongres SVLS 2022 – všeobecní lekári a naši rezidenti (naše “sovičky”)

Kongres SVLS 2022, ktorý je najväčším a najprestížnejším podujatím všeobecných lekárov v aktuálnom roku, sa konal v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v Šamoríne. Mali sme ako na všetkých našich podujatiach “plný dom” a atmosféra bola vskutku fantastická. Tešili sme sa na seba a bolo to vidieť. Skvelý odborný program zameraný na prax, vynikajúce sprievodné podujatia, lekári a sestry doslova zo všetkých kútov Slovenska a výborná nálada – to boli charakteristiky tohtoročného Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne. 

Atmosféra na prednáškach a workshopoch určených nielen pre našich medikov, rezidentov a mladých kolegov, ale aj pre všetkých, ktorých zaujíma rezidentské štúdium – chcú sa stať rezidentmi aj školiteľmi alebo hľadajú kolegov do ambulancie alebo svojich nástupcov.

Prednášky aj workshopy splnili všetko, čo od nich očakávali všetci, ktorí prišli do kongresovej sály Victory aj Energy. A nielen to – vyvrcholením blokov pre rezidentov bola mimoriadne zaujímavá panelová diskusia bývalých aj súčasných rezidentov, vedenia katedry všeobecného lekárstva aj školiteľov, ktorí už vychovali počas svojej praxe nejedného rezidenta.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa našim “sovičkám” – rezidentom a medikom venovali počas Kongresu SVLS 2022, a to predovšetkým našim kolegom docentke Kantárovej, docentovi Kučerovi, doktorovi Kobyľákovi, doktorke Machovej Husarovičovej, doktorke Laukovej, doktorovi Hodosymu…

Už onedlho budeme vo vzdelávaní našich sovičiek pokračovať.

Autor: Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS