O desať mesiacov majú lekárske fakulty prijať na štúdium viac medikov. Je to reálne?

Ako sme sa dozvedeli z médií, ministerstvo financií navrhuje prijať na štúdium medicíny na lekárskych fakultách na Slovensku viac medikov za účelom doplnenia nedostatku lekárov. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) už dlhodobo vysvetľuje politikom, že nedostatok lekárov nesúvisí iba s počtom študujúcich medikov. Ide o komplexnejší problém, ktorý nevyriešia iba “helikoptérové” jednorazové peniaze mimo systémových riešení. Téma aktuálna, riešenie nepripravené.

Administratívne zvýšenie počtu medikov nie je v priebehu 10 mesiacov reálne. Mapu prvých odborne efektívnych krokov má už SVLS pripravenú niekoľko rokov. Bez záujmu politikov. Predkladáme ju teda opäť v texte nižšie.

Takže stručne zopár vybraných otázok a odpovedí:

1/ Medik potrebuje trojročnú kvalitnú teoretickú prípravu – posluchárne, laboratóriá ani pitevne sa nafúknuť nedajú. “Odfajknutý” zápočet ani skúška vedomosti do hlavy nedostanú. Máme všetky priestory pre ďalších medikov či vieme ich rozšíriť? Nie.

2/ Medik potrebuje kvalitného pedagóga na trojročnú teoretickú prípravu – už teraz nemáme dosť pedagogických kapacít na výučbu existujúceho počtu slovenských medikov. K tomu treba pripočítať pedagogické kapacity viazané na zahraničných študentov, ktoré chýbajú pre našich vlastných. Vieme “zohnať” viac učiteľov na lekárske fakulty do 10 mesiacov? Nie.

3/ Medici potrebujú absolvovať počas ďalších troch rokov praktickej výučby dostatočný počet stáží v zodpovedajúcej kvalite, s obsahom a rozsahom vyšetrení reálnych pacientov v reálnych nemocniciach a na reálnych klinikách a oddeleniach. Už teraz stáže neraz nespĺňajú to, čo študenti potrebujú do praxe, pretože nastavenie podmienok výučby kompletne treba upraviť. Volajú po tom univerzity, aj my, ktorí učíme, a potrebuju to aj naši pacienti. Máme  možnosť to systémovo zmeniť a nastaviť do desiatich mesiacov? Vecne to vyžaduje viac času. Teda nie.

4/ Na klinikách a oddeleniach musia medikov učiť skúsení zdravotnícki pracovníci – predovšetkým lekári/odborní asistenti s dostatočnou praxou a pedagogickými zručnosťami… už teraz ich je ich kritický nedostatok. Vieme ich “zohnať” do desiatich mesiacov? Jednoznačne nie.

5/ Pedagogickí pracovníci – lekári, ktorí učia na lekárskych fakultách, majú povestne mizerné platy, z ktorých nedokážu uživiť seba ani svoje rodiny. Aj preto ich je stále málo. Vieme túto anomáliu odstrániť do desiatich mesiacov a je finančne krytá? Určite nie.

6/ Medici budú musieť počas štúdia šesť rokov niekde bývať a stravovať sa za ceny, ktoré ich samých a ich rodičov nezruinujú. Už teraz je veľmi tvrdý boj o každú posteľ na internáte. Máme dodatok ubytovacích kapacít pre ďalších medikov, ktorých by mali lekárske fakulty prijať? Nie.

7/ Lekárske fakulty by podľa návrhu mali prijímať menej zahraničných študentov. Čo s tými, ktorí už u nás študujú? Pošleme ich domov? Ako sa majú zachovať slovenské lekárske fakulty, ak majú podpísané zmluvy o zahraničnej spolupráci s inými subjektmi? Neutrpí ich medzinárodná prestíž, ak sa zachovajú navrhovaným spôsobom – vieme to? Nie, nevieme.

8/ Máme urobené analýzy logistických, vzdelávacích a finančných dopadov takéhoto návrhu? Nie.

Ďalšie a ďalšie otázky pribúdajú…

Vychádza z prvých niekoľkých otázok a odpovedí iba jediné – namiesto reálnych a realizovatelnych riešení sa búcha kladivom po stene s vyhlásením, že sme trafili klinec po hlavičke. Je to neprofesionálne, nepremyslené a prvoplánové.

 

Čím začať?

1/ Analýza, aké sú celkové reálne náklady na jedného študenta medicíny. Dôraz je na slove “reálne”.

2/ Analýza, koľko študentov by dokázali v prvom kroku prijať univerzity bez zníženia kvality, resp. zvýšenia kvality teoretickej a predovšetkým praktickej výučby.

3/ Analýza, koľko študentov je možné na základe bodov 1/ a 2/ možné v prvom roku prijať a kedy. Pri prijatí prvých študentov už musí byť všetko pripravené.

4/ Analýza, koľko bude stáť štúdium konkrétneho počtu študentov počas šiestich rokov štúdia na univerzite a aká bude maximálna nákladovosť v šiestom roku projektu, kedy bude najviac študentov od prvého až do šiesteho ročníka.

5/ Záväzný písomný prísľub štátu pre univerzity, že štúdium bude trvalo finančne podporované bez ohľadu na politickú zmenu vo vedení štátu.

4/ Paralelne zmapovať, koľko študentov je možné navyše prijať na internáty a či vôbec. Ak je odpoveď nie, jasne definované kroky na urýchlené ubytovanie študentov.

5/ Paralelne urýchlene nastaviť systém študentských pôžičiek a spôsob ich reálneho a udržateľného splácania.

6/ Paralelne nastaviť systém finančnej podpory/štipendií študentov z rodín, ktoré nedokážu objektívne finančne podporiť štúdium svojho dieťaťa na lekárskej fakulte.

7/ Paralelne vykonať zmapovanie aktuálne platnej legislatívy a návrhy na jej zmeny, aby bolo možné podporiť súčasných aj budúcich študentov na lekárskych fakultách na Slovensku na základe bodov 1/ až 6/.

 

Takže začnime rozumne, pragmaticky, odborne a vecne na riešeniach pracovať. Mapa je pripravená.

 

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)