Kongres SVLS 2024 v Šamoríne – pozvánka do Posterovej sekcie

Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska SVLS 2024 sa uskutoční už o necelé 3 mesiace – bude sa konať od 23.5. do 26.5.2024 v kongresovom komplexe X-bionic v Šamoríne. Súčasťou odborného programu je aj Posterová sekcia, do ktorej možno už zasielať postery. Postery môžu zaslať ambulujúci lekári, ale aj rezidenti, nerezidenti a medici.  

Ide o odborne zaujímavú a úspešnú aktivitu SVLS, čoho dôkazom sú desiatky posterov, ktoré naši kolegovia alebo rezidenti v špecializačnej príprave v odbore všeobecné lekárstvo v predchádzajúcich  rokoch odprezentovali.

Prezentácia posterov  prebieha formou nepretržitej dostupnosti na interaktívnych dotykových elektronických  baneroch, ktoré sú  umiestnené vo výstavných priestoroch kongresu pred hlavnou kongresovou sálou Victory.

Z posterov, ktoré boli prezentované na kongresoch SVLS v rokoch   2017 – 2023  sme  pre Vás pripravili Knižnicu e-Posterov SVLS, v ktorej si  môžete „zalistovať“ a začítať sa do prác, ktoré boli  prezentované v priebehu existencie tejto sekcie a ktoré všeobecných lekárov odborne zaujali. Navyše e-Postery budú aj tento rok  súčasťou našej kongresovej mobilnej aplikácie.

Ako vytvoriť ePoster?

 Vytvorenie a samotná prezentácia Vášho ePosteru nie je náročná. Všetky informácie o orientačnej štruktúre posteru a informácie pre autorov na vytvorenie  posteru   sú dostupné na webovej stránke Kongresu SVLS 2024   www.svls.sk  v časti Abstrakty – Postery.

 Obsahom posteru  môže byť aj  zaujímavá kazuistika z praxe či  postup vo Vašej ambulancii, štatistické zisťovanie alebo špecializačná práca v rámci špecializačného štúdia vo všeobecnom lekárstve.

Postery môžete  posielať  na adresu martina.jandzikova@svls.sk.  

Termín uzavretia sekcie e-Postery bude zverejnený na web stránke.

Tradične bude  jeden   e-Poster  ocenený  Vedeckým a programovým výborom Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne.

 

MUDr. Martina Jandzíková

členka Vedeckého a programového výboru Kongresu SVLS 2024 v Šamoríne

členka Výboru Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)