Vzdelávanie všeobecných lekárov v roku 2020

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

na začiatku nového roku 2020 Vám všetkým prajeme ešte raz veľa dobrého zdravia a ešte viac šťastia v súkromí aj v pracovnom živote.

Už tradične sme špeciálne pre všeobecných lekárov v roku 2020 pripravili množstvo spoločných aktivít, kde sa budeme nielen vzdelávať, ale sa aj zabavíme a vzájomne si poradíme.

Kde a v čom sa budú všeobecní lekári vzdelávať v roku 2020?

Kurz prezentačných zručností I – REGISTRÁCIA je ukončená

24.1. – 25.1.2020, Bratislava

Kurz zameraný na všeobecných lekárov, ktorí sa chcú venovať prednáškovej činnosti a chcú v nej dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Aktuálne je už kapacita kurzu naplnená.

 

Kongres SVLS 2020 – Šamorín – Čilistov

Hotel X- bionic sphere, Šamorín – Čilistov

 Najväčšie a najprestížnejšie medicínske podujatie roku 2020 na Slovensku.

6.5.2020 Lekárska izba SVLS/AVLS

7.5.-9.5.2020 – hlavný rozsiahly odborný kongresový program

Počet účastníkov približne 1200 lekárov, sestier, hostí. Plocha kongresového centra je 1 000 000 m2, k dispozícii 1000 parkovacích miest zdarma. Prednášky, workshopy, panelové diskusie, inovatívne postery, originálne sprievodné podujatia …

REGISTRÁCIA : www.svls.sk

 

Akadémia MPM – medicína • právo • manažment

Hotel Chopok, Jasná, Demänovská dolina

 Akadémie sa v roku 2020 uskutočnia v mesiacoch marec, september, október a november. Všetky jarné a jesenné termíny vrátane tém a registrácie nájdete na www.akademiampm.sk

Akadémie sú mimoriadne obľúbené a populárne víkendové podujatia (piatok-nedeľa) pre všeobecných lekárov vrátane Lekárskej izby SVLS/AVLS. Vzdelávanie prebieha formou workshopov s riešením kazuistík so zameraním na prax všeobecného lekára v ambulancii.

Tento rok budeme máme pre Vás pripravených 5 Akadémií s týmito Vami vyžiadanými témami:

Akadémia EKG,  Akadémia artériovej hypertenzie 2 (aktuálne guideliney 2018) – jarný aj jesenný termín,  Akadémia kardiálneho zlyhávania a ako novinka Akadémia dyslipidémií 2 (nové guideliney 2019).

Kapacita každej Akadémie je maximálne 120 lekárov, ktorým sa venuje 12 lektorov – špeciálne vykaučovaných všeobecných lekárov, viacerí z nich sú certifikovanými lektormi. Sme na prácu a nasadenie tímu lektorov mimoriadne hrdí. 🙂

REGISTRÁCIA: https://www.akademiampm.sk/registracia/registracia-na-akademiu-mpm/

 

Moja ambulancia

Hotel Tenis, Zvolen

Spravidla ide o menej rozsiahle vzdelávacie podujatia, na ktorých sa preberajú a riešia témy, ktoré sú pre frekventantov a lektorov časovo menej náročné – antikoagulačná liečba, právo a legislatíva, kazuistiky ÚDZS, demencie a ďalšie novinky. Opäť je samozrejmosťou individuálny prístup k frekventantom a práca v malých skupinách.

V roku 2020 máme v Mojej ambulancii už pripravené aj ďalšie zaujímavé témy, ktoré zatiaľ neboli predmetom vzdelávania vo všeobecnom lekárstve – už sa na ne veľmi tešíme … Stretneme sa naisto na jeseň v októbri a novembri a poriadne si to spolu užijeme …

Kapacita podujatia je maximálne 60 lekárov. Registrácia na jarný termín certifikovaného kurzu Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára je už otvorená, jesenné termíny otvoríme s novými témami na registráciu už čoskoro.

REGISTRÁCIA:   https://www.akademiampm.sk/registracia/registracia-na-moju-ambulanciu/

 

Sledujte www.svls.skwww.akademiampm.sk , kde sa dozviete vždy čerstvé informácie.

 

Zaželajme si, aby sme v tomto roku opäť spoločne posunuli všeobecné lekárstvo na vyššiu úroveň a aby sme sa často a príjemne stretávali. 🙂

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Slovensko/Slovakia

www.svls.sk