Pozvánka č. 2 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: Špeciálne pre rezidentov, medikov a ich školiteľov

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

Ako každý rok, aj tentokrát na Kongrese SVLS 2022 budeme mať vyhradený priestor pre medikov, rezidentov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a ich školiteľov. Dozvedia sa veľa užitočných informácií, ktoré sa zídu nielen v štúdiu, ale aj v každodennej školiteľskej práci.

Kongresový poplatok medikov a rezidentov hradí SVLS – registovať sa môžu na www.svls.sk

 

SVLS je lídrom vo vzdelávaní nielen v rámci postgraduálnej edukácie, ale má aj najviac školiteľov a spätné väzby od rezidentov sú naozaj také, že na ne školitelia môžu byť právom hrdí.

Špeciálny program na Kongrese SVLS 2022 pre medikov, rezidentov a ich školiteľov

 

SOBOTA 4.6.2022   Kongresová sála ENERGY

9.10 – 10.10

Future generation of GPs I.   

Workshop  pre medikov, rezidentov a mladých všeobecných lekárov          

Predsedajúci a moderátor:  doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

 

Dobrá prax inšpiruje…                                                               15 min.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra, I. interná klinika, Lekárska fakulta UK a UNB, Bratislava

Špecializačná práca nemusí byť strašiak                              15 min.

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin, I. interná klinika Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM, Martin

Posledná zastávka pred finále                                                  15 min.                                                                                                                                                                         

MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva,  Bratislava

Diskusia                                                                                                  15 min.

 Témy: Prehľad príkladov a zaujímavých riešení z praxe všeobecného lekára. Vybrali ste si už tému špecializačnej práce? Viete, čo by mala obsahovať? Nájdite si svojho správneho školiteľa – všeobecného lekára. Čo všetko má rezidenta naučiť? … a mnohé iné praktické rady, ktoré sa zídu nielen počas štúdia…

 

NEDEĽA 5.6.2021 Kongresová sála VICTORY

8.00 – 9.00

Future generation of GPs II.    

Workshop  pre medikov, rezidentov a mladých všeobecných lekárov    

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

 

Dyspnoe – urgent verzus realita ambulancie VLD            15 min.

MUDr. Dominika Šafárová, ambulancia všeobecného lekárstva, Pezinok

Pacient s bolesťou brucha v ambulancii – čo s tým?        15 min.

MUDr. Martina Sýkorová, ambulancia všeobecného lekárstva, Martin

Bolesti na hrudníku nie sú iba “od srdca”                          15 min.

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok

Diskusia                                                                                                15 min.

Témy: Chystáte sa na špecializačnú skúšku alebo štátnicu? Ako si poradiť s dušnosťou, bolesťami brucha a bolesťami na hrudníku vo všeobecnej ambulancii? Čo je dôležité, kedy a kam pacienta odoslať? Na čo pri vyšetrení pacienta určite nezabudnúť?… a mnohé ďalšie praktické rady….

 

NEDEĽA 5.6.2021 Kongresová sála VICTORY

17.20 – 18.20

Workshop pre súčasných a budúcich všeobecných lekárov – školiteľov v Rezidentskom štúdiu    

Predsedajúci a moderátori:  doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Workshop a diskusia s auditóriom                                                                                                              60 min.

 

MUDr. Erik Hodosy, rezident v Rezidentskom štúdiu, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina

MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava

MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, ambulancia všeobecného lekárstva, Ružomberok

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Modra

MUDr. Xénia Wöstmann, ambulancia všeobecného lekárstva, Streda nad Bodrogom

Témy: Ako sa všeobecný lekár môže stať školiteľom? Čo k tomu potrebuje? Ako sa ambulancia stáva školiacim pracoviskom? Aké predpoklady musí spĺňať? Ako sa správne vykonáva praktická výučba v ambulancii? Čo treba zmeniť?  Čo musí rezident vedieť po skončení praxe? Ako vidia prípravu rezidentov súčasní školitelia? Ako vidia obsah odborného vedenia školiteľov bývalí a súčasní rezidenti? Čo ponúkajú vo svojich školiacich ambulanciách školitelia – členovia SVLS svojim rezidentom? Staňte sa školiteľom – pridajte sa k nám… a veľa ďalších otázok a odpovedí, ktoré vás zaujímajú…  

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)