1. Trnavská lekárska izba SVLS/AVLS pre všeobecných lekárov

1. Trnavská lekárska izba SVLS/AVLS

Kedy: 25.6.2019 od 15.30 do 17.30 hod.

Kde: Priestory VÚC, kongresová miestnosť, prízemie, Starohájska 10, Trnava

Kto: SVLS/AVLS v spolupráci s Odborom zdravotníctva TTSK

Pre koho: pre všeobecných lekárov pre dospelých (nielen) z Trnavského samosprávneho kraja

O čom: témy, o ktorých chcú všeobecní lekári hovoriť:

– čistý ordinačný čas a ordinačné hodiny v ambulancii všeobecného lekára

– rokovania so zdravotnými poisťovňami 

Sociálna poisťovňa a “pokuty za licencie L1A” – správny postup 

– súčasná situácia v rezidentskom štúdiu v odbore všeobecné lekárstvo

– bezplatný elektronický objednávací systém – projekt VÚC TTSK

– APS v TTSK

– čo ešte trápi Trnavu – zvyšovanie nájomného pre ambulantných lekárov v Mestskej poliklinike Trnava: pravda alebo nepravda?

… a mnoho iného, o čom sa chceme porozprávať …

 

Hosť 1. Trnavskej lekárskej izby SVLS/AVLS PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH, riaditeľka Odboru zdravotníctva TTSK

 

Z organizačných dôvodov je nevyhnutná registrácia vopred na mailovej adrese svls.pnli@gmail.com – registrácia končí 23.6.2019. Akceptácia bude potvrdená odpovedným mailom.

Registrácia na mieste nie je možná!

 

Tešia sa na vás

za SVLS/AVLS: MUDr. Peter Bakič, MUDr. Eva Jurgová, PhD., MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

za TTSK: PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH