Správny postup pri zazmluvnení prístrojových výkonov v Unione

Union zdravotná poisťovňa, a.s. zaslala všeobecným lekárom inštrukcie, ako správne postupovať pri podávaní žiadosti o zazmluvnenie prístrojových výkonov, ktoré sa vykonávajú nad rámec povinného materiálno – technického vybavenia ambulancie.

Všetky informácie nájdete tu:

Union_MTV ambulancie

Zdroj: Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Union zdravotná poisťovňa, a.s.