Kučera: Kurz Leonardo EURACT Level 1 bol hravý a inšpirujúci

Presvedčil sa o tom všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, člen Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

S podporou SVLS reprezentoval Slovensko v Prahe v dňoch 23. až 25. mája 2019 a absolvoval kurz Leonardo EURACT Level 1 Course for Teachers in Family Medicine. Kurzu sa zúčastnili lekári z 12 krajín Európy.

Celý kurz sa niesol vo veľmi príjemnom, rodinnom a priateľskom prostredí. Atmosféra bola profesionálna, vzdelávanie hravé, inšpirujúce, presne také isté, aké poznáme aj z našich vzdelávacích aktivít (Akadémie medicínskeho vzdelávania, eduCampy). A Slovensko sa medzi kolegami z Európy veru nestratilo … 🙂 Práve naopak.

Koučing lektorov SVLS, ktorí vzdelávajú svojich kolegov na Slovensku, znesie v porovnaní s Európou to najvyššie hodnotenie. Sme na to naozaj hrdí.

A ako bolo? Pozrite sa …

Autor: Marek Kučera

Foto: Marek Kučera