Stretnutie všeobecných lekárov regiónu trnavského VÚC

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame vás na stretnutie všeobecných lekárov regiónu trnavského VUC, ktoré sa uskutoční 19.11.2019 o 15:30 v budove Divadla Jána Palárika, na Trojičnom námestí 2, v Trnave.

Program:

1/ Privítanie (PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH)

2/ Aktuálny stav všeobecného lekárstva pre dospelých v regióne TTSK (PhDr. Šmidovičová)

3/ Satelitné ambulancie všeobecných lekárov na vidieku – pozitíva a negatíva (MUDr. Peter Bakič)

4/ Čo vás trápi? Aké máte návrhy na zlepšenie?  Blok otázok a odpovedí moderuje MUDr. Jurgová

 

Autor: Eva Jurgová

Foto: fotolia.com