Odstúpenie ambulancie v okrese Dunajská Streda

Odstúpim ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v okrese Dunajská Streda s počtom kapitovaných 2300 pacientov.

Ambulancia je kompletne vybavená POCT (CRP, INR),  EKG, ABI vrátane merania šírenia pulznej vlny, eČasenkou.

V prípade záujmu kontaktujte: 0918 690 011