Právne minimum k aktuálnej situácii v ambulanciách všeobecných lekárov ku dňu 29.3.2020

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

máme za sebou komplikované prvé dva týždne núdzového stavu kvôli COVID-19 vyhláseného Vládou SR.  Na základe našich spoločných skúseností, početných mailov a telefonátov na Sekretariát SVLS/AVLS  sme sa rozhodli pripraviť pre nás súhrn odpovedí a faktov, ktoré potrebujeme ako všeobecní lekári vedieť pre bezpečnú prácu v našej ambulancii.

Pripravili sme komplexný dokument, ktorý obsahuje  odpovede na najdôležitejšie aktuálne otázky, o ktoré ste SVLS/AVLS požiadali. Denne pribúdajú noví členovia SVLS/AVLS, preto prosíme ostatných kolegov, aby mali trpezlivosť s tými, ktorí potrebujú aj základné informácie, pretože ich doteraz nemali. Ako ste v SVLS/AVLS zvyknutí, budeme pravidelne a zrozumiteľne informovať o všetkom dôležitom.

Naším spoločným cieľom je ako vždy právna a odborná ochrana všeobecných lekárov.

V dokumente odpovedáme na to, čo je právne záväzné pre všeobecných lekárov v súvislosti s COVID-19 a čo nie.

Pripravili sme zrozumiteľné právne minimum COVID-19, aby sme sa rýchlo a bezpečne vedeli orientovať v tom, čo potrebujeme vedieť pre každodennú prácu v našich ambulanciách. Bez zbytočného balastu.

Urobili sme aj analýzu aktivít smerujúcich k aktuálnej dezorganizácii práce všeobecných lekárov – upozorníme, čo znamenajú pre nás, všeobecných lekárov, a aké nebezpečné medicínske a právne dôsledky môžu pre nás mať.

A napokon, pripravili sme pre členov SVLS/AVLS užitočnú COVID-19 pomôcku do ambulancie – takú, aké si odnášate z našich spoločných Akadémií :).

Z uvedených dôvodov upozorňujeme, že vo svojej práci musíme postupovať lege artis. Je nevyhnutné poznať a dodržiavať medicínske aj právne normy tak, aby sme sa nevystavovali zbytočnému a nezmyselnému riziku.

Kompletný dokument nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

V Bratislave, dňa 29.3.2020