Aj po porážke je možné viesť normálny život bez následkov. VšZP na to vytvorila podmienky

Cievna mozgová príhoda je druhou najčastejšou príčinou invalidity a smrti. Úmrtnosť na toto ochorenie je dokonca dvakrát vyššia, ako na všetky ťažké srdcové infarkty a náhle srdcové zlyhania. Pri jej včasnom odhalení, správnej liečbe a následnej rehabilitácii je však možné minimalizovať následky a vrátiť sa do normálneho života. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto zameriava tak na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, ako aj na následnú unikátnu starostlivosť o týchto pacientov.

V roku 2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) iniciovala otvorenie jednej z prvých špecializovaných nemocníc zameranej na rehabilitáciu ľudí po cievnych mozgových príhodách a polytraume s ťažkým pohybovým deficitom v Lehniciach. Podieľala sa aj pri sprostredkovaní zaškolenia tohto pracoviska v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. K vysokej úrovni odbornosti zariadenia Vitalita Lehnice prispelo aj zapojenie sa do medzinárodného projektu výmeny skúseností pacientov s cievnou príhodou.

„Ani cievna mozgová príhoda si, žiaľ, nevyberá. Hoci najviac našich pacientov je vo vekovej skupine nad 55 rokov, čoraz častejšie k nám prichádzajú štyridsiatnici a mladšie ročníky, nedávno napríklad len 28-ročný chlapec zo stredného Slovenska. A hoci aj medicína má svoje hranice, pomáhame im vrátiť sa do života, aký žili predtým. Po dvoch mesiacoch liečby odchádzala od nás napríklad plne sebestačná lekárka, ktorú sme prijali ako ležiacu. To sú tie malé zázraky, ktoré aj nám, lekárom, pomáhajú posúvať hranice medicíny a písať príbehy pacientov s dobrým koncom,“ hovorí primár špecializovanej nemocnice Vitalita Lehnice MUDr. Jozef Koloň.

„Nesmierne nás teší, že sa nám za dva roky podarilo odliečiť približne 300 našich poistencov. Včasnou a intenzívnou rehabilitáciou sme im umožnili zmierniť alebo úplne zvrátiť následky choroby, vyhnúť sa dlhodobej a finančne náročnej liečbe a hlavne, do bežného života sa títo ľudia vracajú s nižším pohybovým deficitom. Vďačíme za to vybaveniu a najmä vysokej profesionalite personálu,“ konštatuje podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková (na snímke).

Za úspechmi tohto projektu možno hľadať aj dobrý manažment cesty pacienta po cievnej príhode, ktorý takmer priamo z nemocnice nastupuje na intenzívnu rehabilitáciu v trvaní spravidla 21 až 60 dní. Jej načasovanie významne zvyšuje úspešnosť liečby.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com