Akadémia EKG – opäť víkend plný špičkového vzdelávania a vynikajúcej nálady

V dňoch 10.11. – 12.11.2023 sa v hoteli Tenis zišla takmer stovka všeobecných lekárov pre dospelých. Populárna Akadémia elektrokardiografie (EKG) zavŕšila cyklus Akadémií medicíny, práva a manažmentu v roku 2023. Víkend naplnený špičkovým vzdelávaním a vynikajúcou náladou – vzdelávanie tak, ako ho potrebujeme do našej každodennej praxe.

Interaktívne vzdelávanie vo workshopoch, malé skupiny s individuálnym prístupom, vynikajúci lektori z praxe… Množstvo materiálov, desiatky prípadových štúdií, obľúbená Lekárska izba SVLS/AVLS…

Veľká vďaka patrí lektorom, ktorí venovali svoj voľný čas vzdelávaniu svojich kolegov – všeobecných lekárov: Marekovi Kučerovi, Monike Paluškovej, Kataríne Tóthovej, Ivete Malíkovej, Liliane Podhorskej, Henrichovi Hazuchovi, Jane Zimanovej. Učiť tri dni s takým nasadením, aké vložili do svojich workshopov – to sa naozaj nevidí. Bravooo!

Akadémie medicíny, práva a a manažmentu sú ojedinelým a unikátnym odborným projektom. V roku 2024 nás čakajú ďalšie podujatia, ktoré si všeobecní lekári vyžiadali. Už sa na nich pracuje…