Akadémia kardiálneho zlyhávania – posledné voľné miesta!

Milí všeobecní lekári,

Akadémia medicínskeho vzdelávania Fórum kardiálneho zlyhávania sa uskutoční v dňoch 26.4. – 28.4. 2019 od 15.00 hod. v hoteli Chopok v Jasnej – máme už len posledné voľné miesta!
Prihlásiť sa môžete už iba do 22.4.2019 na www.akademialekarov.sk – následne registráciu uzavrieme.

Všeobecní lekári a rezidenti majú účasť hradenú zo vzdelávacieho grantu (za ubytovanie, stravu, odborné materiály neplatia). Podujatie je kreditované 13 kreditmi.

Dňa 27.4.2019 (sobota) od 14.00 hod. bude populárna Lekárska izba SVLS – preberieme viaceré právne a legislatívne novinky, aby ste o nich vedeli ako vždy z prvej ruky.
Registrovať na Lekársku izbu SVLS (účastníci Akadémie majú registráciu automatickú) sa môžete na svls.zali@gmail.com

Ďalšie Akadémie budú v septembri, októbri a novembri 2019. Témy, termíny a registrácia na www.akademialekarov.sk

Kongres SVLS 2019 sa uskutoční v dňoch 15.5. – 18.5.2019 (vrátane Lekárskej izby SVLS) v Šamoríne – Čilistove. Elektronická registrácia na www.svls.sk iba do 18.4.2019, neskôr z kapacitných dôvodov už iba na mieste.

Tešíme sa na vás.

Tím lektorov Akadémie medicínskeho vzdelávania
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)
www.svls.sk   www.avls.sk
info@svls.sk  info@avls.sk