MZ SR: Akademická obec chce zabetónovať prednostov kliník

Ministerstvo zdravotníctva nesúhlasí s návrhom rektora UK a prednostov lekárskych fakúlt na zmenu zriaďovacích listín.

Zriaďovacia listina, na ktorú sa odvolávajú zástupcovia akademickej obce, musela na základe podnetov od manažmentu nemocníc a ich skúsenosti z praxe prejsť revíziou pre jej nevykonateľnosť.

Nová zriaďovacia listina dovoľuje podľa MZ riaditeľom nemocníc efektívne kontrolovať a riadiť chod kliník, za ktoré sú zodpovední. Predstavitelia akademickej obce vyjadrili s jej obsahom svoj nesúhlas otvoreným listom, ktorý zaslali ministerke zdravotníctva.

„To, čo chce akademická obec otvoreným listom dosiahnuť, môže znamenať, že prednostovia kliník,  ktorí nezvládajú svoju funkciu, by boli neodvolateľní,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pre portál vzdravotníctve.sk . Ako ďalej uviedla, uvedomuje si nevyhnutnosť spolupráce lekárskych fakúlt a nemocníc pri výučbe študentov, preto navrhla kompromisné riešenie.

Mnohé z požiadaviek lekárskych fakúlt tiež neboli v súlade s platnou legislatívou, preto s nimi ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo nesúhlas.

Podľa zriaďovateľskej listiny platnej do 1. februára boli na základe súťaže vybraní prednostovia v UN LP Košice, Detskej fakultnej nemocnici Banskej Bystrici a v Univerzitnej nemocnici v Martine.

„Spolupráca v uvedených nemocniciach s lekárskymi fakultami bola vynikajúca. Podarilo sa nám vybrať kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, ktorí vznikli ako konsenzus lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice. Nie politickou nomináciou. Jedine Lekárska fakulta v Bratislave odmietla pri kreovaní výberovej komisie spoluprácu. Tým znemožnila výberové konanie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a opakovane v Národnom ústave detských chorôb,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com, vzdravotníctve.sk