Ako vplýva na deti to, že sme ich izolovali od kamarátov a posadili za počítače? „Znepokojuje ma, že o dopadoch na deti nerozprávame,“ hovorí psychologička.

Už mesiac sú doma všetci stredoškoláci, na dištančné vzdelávanie prešli i žiaci 2. stupňa základných škôl. Zrušené sú všetky rozvojové aktivity pre deti bez rozdielu veku – nemôžu ísť do športových klubov, umeleckých či jazykových škôl. Ako na deti pôsobí sociálna izolácia? Ako im môžu pomôcť rodičia? A ako by mala vyzerať dištančná výučba,  aby deti udržali pozornosť?

Chápem, že potrebujeme sploštiť krivku ochorenia, ale znepokojuje ma, že sa nikto nezaoberá tým, aké dopady budú mať opatrenia na deti,“ hovorí psychologička Mária Balážová. Aj ona je jednou zo signatárok výzvy Dajme deťom hlas v čase pandémie, ktorá žiada, aby bolo vzdelávanie i v dnešnej situácií medzi prioritami krajiny.

Deti strávili na jar v sociálnej izolácií bez kamarátov a mimo školy takmer tri mesiace. Dnes sú mnohé opäť doma. Čo robí dlhotrvajúca sociálna izolácia s detskou psychikou?

Deti na Covid ochorejú menej často, takže u nich môžeme hovoriť najmä o nepriamych vplyvoch a ten vidím v troch oblastiach. V prvej môžeme hovoriť o dopadoch na ich duševné a fyzické zdravie,  deti sa menej sa hýbu, prežívajú obavy a úzkosť o blízkych, môžu mať obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti a pod.

Druhá súvisí so situáciou v rodinách, v ktorých sa teraz vyskytuje väčšia miera stresu – deti sú doma s rodičmi, ktorí nie sú vždy podporujúci, často sú fyzicky či emočne vyčerpaní, pracujú z domu a popri tom robia kuchárky, učiteľky či zdravotníčky. A rodinné kontexty sú rôzne – napríklad osobitnou skupinou sú deti zdravotníkov, ktoré sú v ešte väčšom strese, lebo ich mama či otec chodí každý deň do nemocnice.

Treťou oblasťou sú dopady na vzdelávanie. Veľká skupina detí sa u nás v tejto chvíli nevzdeláva prezenčne a tie, ktoré nemajú doma podmienky pre dištančné vzdelávanie, sa neučia vôbec.

Krízové linky ako Linka nezábudka či IPčko hlásia i na Slovensku nárast kontaktov. Poradňa a linka IPčko, ktorá sa zameriava na mladých ľudí hlási o 40% kontaktov viac ako počas prvej vlny, pričom pribúdajú volania o pomoc, v ktorých mladí ľudia uvažujú nad samovraždouSú štúdie, ktoré varujú, že by sme pred dopadmi izolácie na deti nemali zatvárať oči?

Na vplyv sociálnej izolácie v dôsledku ohrozenia zdravia sa zameriava veľa štúdií. V Číne, ale aj vo Veľkej Británii či USA už počas prvej vlny pandémie prebehlo veľa výskumov, ktoré potvrdzujú, že sociálna izolácia počas pandémie zhoršuje mentálne zdravie detí.  Systematická štúdia zistila, že sociálna izolácia zvyšuje riziko vzniku depresie. Z tohto výskumu vyplynulo, že na rozvoj depresie vplýva najmä dĺžka trvania karantény. To nám napovedá, že pre deti je extrémne dôležité, aby sociálna izolácia trvala najkratšie ako sa dá. Plošné zatvorenie škôl v celej krajine na neurčitú dobu by malo byť posledné riešenie.

Odlišujú sa dopady izolácie na deti podľa veku?

Mladšie deti vo veku 4-10 rokov sú úzkostnejšie a viac prežívajú obavy. Úzkosť sa nemusí u nich prejavovať verbálne, teda nemusia hovoriť, že majú strach, ale môže sa prejavovať v ich správaní. Rodičia si môžu všimnúť, že sú iné, ako ich poznali – nedokážu sa dobre sústrediť, sú podráždenejšie, visia na nich a napríklad pri príchode do škôlky sa nechcú od nich odlúčiť.

Staršie deti zase prežívajú pocity osamelosti, s ktorými sa spája stúpajúca depresivita. Pre vývinové obdobie, v ktorom sa nachádzajú, je veľmi dôležité hľadanie vlastnej identity, snaha zapadnúť a byť prijímaní ľuďmi, ktorí sú pre nich dôležití, väčšinou sú to rovesníci a kamaráti. V súčasnej situácii je táto ich potreba sťažená. Prežívajú osamelosť, no zároveň trávia veľa času na sociálnych médiách. Výsledkom je zvláštny stav, keď sú izolovaní doma a nemôžu interagovať, no svet ide ďalej a informácie o pandémií sa nedajú vypnúť. Jedna zo štúdií upozorňuje i na to, že sa významne znížila spokojnosť so životom u mladých ľudí.

Čítajte viac: https://dennikn.sk/blog/2133001/ako-vplyva-na-deti-to-ze-sme-ich-izolovali-od-kamaratov-a-posadili-za-pocitace-znepokojuje-ma-ze-o-dopadoch-na-deti-nerozpravame-hovori-psychologicka/

 

Autor: Andrea Hajdúchová

Zdroj: dennikn.sk

Foto: fotolia.com